E-bok: Trender i et ERP-perspektiv

Trender påvirker oss, og det kan du bruke til din fordel.

Engeneering- og produksjonsindustrien er i stadig endring og påvirkes av nye trender innen teknologi og digitalisering. Er det mulig å bruke disse trendene til noe positivt? Hvordan bør bedriften forholde seg til trender i et ERP-perspektiv? Er ERP-systemet klar for å kunne utnytte disse trendene? Kan bedriftens effektivitet, omsetningsvekst og risikostyring optimaliseres?

Det er mye å ta hensyn til når det gjelder hvordan man skal forholde seg til trender, og muligheten for å utnytte disse ved bruk av ERP-systemet. Et godt ERP-system er hjertet i bedriften og skaper konkurransedyktige fortrinn. For at du skal få litt hjelp har vi laget denne e-boken. Den tar for seg de viktigste trendene i dagens engeneering- og produksjonsindustri, samt flere av de andre viktige aspektene i et forretningsrelevant perspektiv. Last ned e-boken slik at din bedrift kan lære mer om de viktigste trendene i din bransje samt veien til en fremtidsrettet ERP-løsning som kan utnytte disse på en best mulig måte. Da står du bedre rustet til å ta velinformerte beslutninger som tilrettelegger for suksess.

Du kan blant annet lese om:

  • Viktige trender innen teknologi og digitalisering for din bransje
  • Hvordan forholde seg til trendene i et ERP-perspektiv
  • Tegn på at det er på tide å modernisere din ERP-løsning
  • Hvordan starte reisen mot en moderne ERP-løsning
  • Ting å vurdere ved valg av partner
  • Andre selskap sin erfaring

Microsoft Dynamics 365 fra Axdata

Forretningsløsning laget for vekst

I et marked som stadig blir tøffere, med økt konkurranse og høye krav til effektivitet og nøyaktige data, er det avgjørende å ha et forretningssystem som håndterer utfordringer og kan følge utviklingen i markedet. Microsoft Dynamics 365 er en ren skyløsning som forenkler alle prosesser din bedrift måtte ha, fra dag én.

Løsningen kan implementeres som én eller flere apper for å dekke selskapets behov, og forbedrer innsikt, kunnskap og arbeidsflyt. Data og innsikt omgjøres til intelligent handling, og lar deg komponere, endre og utvide prosesser i sanntid.

Axdata er bransjeeksperter

Vi har bred kompetanse og flere års erfaring fra engeeering- og produduksjonsbransjen. Vi vet hvor avgjørende det er for engineeringselskap å ha produktinformasjon som er korrekt og uten mangler, som gir reell kontroll.  Med kunnskap og forståelse for bransjen vet vi hva som trengs for å lykkes og hvilke løsninger som dekker både bransjens og bedriftens behov. Vi tilbyr derfor en rekke produkter som gjør din virksomhet rustet for en digital transformasjon og suksess.

Kontakt oss for mer informasjon

Ønsker du mer informasjon om våre bransjespesifikke løsninger og hvordan vi kan hjelpe din bedrift? Vi har bred kompetanse og hjelper deg med glede.