Microsoft partner of the year - Dynamics 365 Supply Chain Management & Finance

Compello PROCESS integrasjon

Da Dynamics 365 Finance ble lansert inngikk også Axdata og Compello en avtale om å utvikle en standard integrasjon mellom Compello sin fakturahåndteringsløsning og Dynamics 365 for Finance. Denne integrasjonen leveres i dag av Compello til alle kunder på Dynamics 365 Finance.

Sammen med Compello har vi fokusert sterkt på dataflyten mellom Dynamics 365 Finance og Compello, for å sikre at du får best mulig oppetid i integrasjonen og muligheten til å automatisere fakturahåndteringen og utnytte løsningen enda bedre.

Axdata og Compello har hatt et samarbeid som strekker seg tilbake til tidlig 2000- tallet, og sammen har vi levert en rekke løsninger til kunder der Compello er integrert med Dynamics AX eller Dynamics 365. Vi har dermed også ferdigutviklet integrasjoner som gjør at om du har Dynamics AX 2012, AX 2009, AX 4.0 eller AX 3.0 så leverer vi dette direkte fra oss slik at dere får en effektiv løsning for fakturahåndtering.

En effektiv dokument- og fakturahåndtering

Compello PROCESS er en skybasert tjeneste for dokument- og fakturahåndtering med full integrering til Dynamics 365 Finance. Med PROCESS forenkler du driften i selskapet ved eliminere manuell behandling av faktura og dokument godkjennelse. Compello PROCESS er et sett tjenester som gjør den interne behandlingen og flyten av dokumenter sikrere, mer effektiv og brukervennlig for de som jobber med dette. Tjenestene inkluderer blant annet fakturagodkjenning, import av dokumenter til ERP-systemet, app for godkjenning/attestering, automatisk kontering og bokføring, rapportering og arkiv.

Har dere Microsoft Dynamics 365 Finance er PROCESS en tidsbesparende match for dokument og faktura distribusjon, og godkjennelse.

Med denne løsningen får du:

– Automatisk import av EHF/Peppol dokumenter
– Manuell import av PDF/TIFF fakturaer med dra og slipp funksjonalitet
– Automatisk import av PDF faktura i e-poster
– iOS og Android app for godkjenner
– Manuell og automatisk (rule based) attestering og godkjenning
– Administrasjon av brukere og tilgangskontroll

I kombinasjon med Microsoft Dynamics 365 Finance (D365) får du også:

– Plug’n play integrasjon mellom PROCESS og D365
– Automatisert leverandørreskontro
– Automatisert import av bilag til D365
– Automatisert postering av journaler til D365
– Mapping av dokument typer mot journaler
– Støtte for fakturajournal, fakturaregister og fakturagodkjenning
– Sammenstilling av faktura mot innkjøps ordre
– Overføring av kvitteringer til PROCESS
– Arkivering av bilag i PROCESS
– Mulighet for å søke opp bilag fra leverandørtransaksjoner, prosjekt, hovedregnskap og innkjøpsordre

Med sømløs integrasjon mellom D365 og Compello får du en solid og tidsbesparende løsning som gjør at manuelt og tidkrevende arbeid blir digitalisert og automatisert. Compello sine tjenester dekker alle behov knyttet til inngående og utgående fakturahåndtering.

Om Compello

Compello er et programvarehus som utvikler og leverer programvare for fakturahåndtering og dokumentflyt på en trygg, rask og sikker måte, og som vet at ved å effektivisere dokumenthåndteringen kan virksomheter spare mye penger og ressurser. Selskapet har i dag om lag 90 ansatte fordelt på fire kontorer i Oslo, Larvik, Stockholm og Colombo. Compello er blant de fremste IT-bedriftene i Norge innen sitt fagfelt, og er Microsoft Gold Certified Partner innen virksomhetsområdet applikasjonsutvikling (Application Development).

Kontakt oss for å vite mer

Virker dette som en løsning som kan hjelpe selskapet til en mer effektiv fakturahåndtering, forteller vi gjerne mer om hvordan integrasjonen virker.