Microsoft partner of the year - Dynamics 365 Supply Chain Management & Finance
Axdata

Organisering og ledelse

I Axdata har vi organisert oss i 4 forretningsenheter; Axdata IP, Salg og Marked, Operations samt HR og Administrasjon. Vi er først og fremst vært opptatt av å rekruttere den beste kompetansen tilgjengelig i markedet uavhengig av lokasjon, og er derfor spredd over 3 land med en rekke kontorer.

Axdata har en flat organisasjonsstruktur, med kort avstand mellom medarbeidere og ledelse. Dette gjør oss dynamiske, vi kan raskt og enkelt tilpasse ressursbruken der behovet er størst.​ Alle våre dyktige medarbeidere hører til et team som er organisert i én av forretningsenhetene, der ledere for de respektive enhetene utgjør ledergruppen i Axdata sammen med CEO. ​

Ledergruppen:

Axdata ledes av Trond Johansson som treffes på e-post eller telefon +47 414 23 839.​​

«Våre kunders suksess er Axdatas suksess, og vi i Axdata står opp hver dag og tenker på hvordan vi ytterligere kan forbedre våre kunders prosesser ved bruk av den beste teknologien på markedet. Ønsker du å diskutere noe rundt deres strategi, gi oss ris eller ros eller har andre tilbakemeldinger, kontakt meg.»​

– Trond Johansson, CEO Axdata

 

Axdata IP ledes av Frank Johansson

 • Axdata IP er avdelingen som utvikler alle våre brukervennlige bransjeløsninger som forbedrer forretningsprosessene til våre kunder. Med et team av dyktigere utviklere sørger Frank for at vi har sikre løsninger som gjør hverdagen enklere for våre kunder.
 • Har du en forretningsprosess du ønsker å forbedre, ta kontakt med Frank så hjelper han deg.
 • Frank treffer du på e-post eller telefon + 47 930 55 101

 

Salg og Marked ledes av Lars Erik Lindhjelm.

 • Salg og Marked har ansvar for alle de merkantile forholdene rundt lisensiering og kontrakter for implementeringsprosjekter, samt ansvaret for alle våre samarbeidspartnere inkludert samarbeidet vårt med Microsoft.
 • Ønsker du å vite mer om våre løsninger eller du har noe på hjertet rundt våre samarbeidspartnere kan du ta en prat med Lars Erik.
 • Lars Erik treffer du på e-post eller telefon +47 913 51 443.​

 

Operations ledes av Henrik Bjerkaas

 • Det er i Operations du finner alle konsulentene, og det er i denne avdelingen all leveranse av tjenester foregår. Her jobbes det med både prosjektkontrakter og daglig oppfølging av kunder som allerede er i drift. ​
 • Har du en utfordring med en tjeneste eller ønsker en spesialtilpasning – kontakt Henrik så forteller han deg hvordan vi løser det.
 • Henrik treffer du på e-post eller telefon +47 900 73 595.

 

HR og Administrasjon ledes av Christian Hofsøy.​

 • HR og Administrasjon holder hjulene våre i gang og jobber hver eneste dag for at både kunder og medarbeidere skal ha gode forhold for å kunne prestere. Vi er også svært opptatt av våre medarbeidere og har egne onboardingsprogram for nye ansatte, faste rutiner for medarbeideroppfølging og en kompetansestrategi for å utvikle alle våre dyktige medarbeidere videre. ​
 • Ta gjerne kontakt med Christian hvis du har tilbakemeldinger på hvordan vi kan bli bedre eller har andre tilbakemeldinger du ønsker å gi.
 • Christian treffer du på e-post eller telefon +47 980 62 068.

Dersom du har noen generelle henvendelser, er det bare å ta kontakt med oss.