Axtension-
dokumenthåndtering

En kraftig tilleggsløsning som gir deg oversikt over beholdning og kostnader

Løsningen gir deg nøyaktig oversikt over alle kostnader knyttet til dine pakker og direkte innsikt i den tilgjengelige beholdningen. AXtension Kitting løser de utfordringene som ofte oppstår ved å kombinere separate, men relaterte produkter, samtidig som du sparer penger og kan effektivisere dine prosesser.

Strukturert og samlet drift

Forbedre din virksomhet sine resultater ved å håndtere dokumenter, prosjekter og fakturaer på en strukturert og samlet måte med AXtension sine add-on løsninger til Microsoft Dynamics 365 og AX. Med et sterkt fokus på å følge både tekniske- og bransjeendringer, tilbyr AXtension’s verktøy solid verdi ved å rette seg mot deg og din bedrift sine behov for sikkerhet og kontroll. Axdata integrerer AXtensions Enterprise Content Management, Visual Planning (for prosjekt og produksjon), Invoice Processing og AXtension Kitting som tilleggsløsninger til Microsoft Dynamics.

Se hvilke muligheter din virksomhet har for å effektivisere, forenkle og håndtere dokumenter, prosjekter og fakturer på en bedre måte!

1) Dokumenthåndtering for fullstendig oversikt

 

Enterprise Content Management (ECM) lar seg implementere i Microsoft Dynamics AX 2009 og AX 2012, slik at du kan håndtere alle dine dokumenter i ett og samme system.

Med Enterprise Content Management har AXtension bygd en bro mellom strukturert og ustrukturert data hvor verktøyet benytter fordelene fra både SharePoint og Microsoft Dynamics for samhandling og dokumenthåndtering. ECM lar deg generere dokumenter og filer i Microsoft Dynamics som automatisk lagres i SharePoint.

Enterprise Content Management (ECM) er en velutviklet dokumenthåndteringsløsning som tilrettelegger for at dine dokumenter og filer enkelt og oversiktlig kan samles på tvers av din bedrift sine funksjoner.

 

2) Skybasert adminisering av innhold

 

AXtension Content Gate er den ideelle løsningen for å administrere innhold relatert til forretningsprosessene i Microsoft Dynamics 365.

 

Avdelinger og enkeltpersoner sitter på verdifull informasjon som enten er mottatt eller laget for å støtte forretningsprosessene. Dette innholdet blir dessverre ofte liggende, glemt eller videresendt og blir liggende ubrukt i innboksen, eller ustrukturert i lokale systemer. Det resulterer ofte igjen i usikkerhet blant hva som finnes og er tilgjengelig. AXtension Content Gate har løst dette problemet med en integrasjon til Dynamics 365 hvor du kan se verdifullt innhold som angår dine forretningsprosesser.

 

Samle og sorter verdifulle dokumenter og filer til relaterte prosjekter, avdelinger og kunder, og oppnå en komplett oversikt. Tilgangen kan administreres slik at brukerne kun har tilgang til det innholdet som er relevant og viktig. Med AXtension Content Gate kan innhold også deles med dine forretningspartnere, slik at begge parter kontinuerlig kan holde seg oppdatert på den nyeste informasjonen.

Det ligger med andre ord et stort forbedringspotensiale i hvordan informasjon og innhold bør behandles for å støtte forretningsprosessene på en optimal måte, som kommer alle interessenter til gode.

 

 

3) Full kontroll over dine prosjekter og maks utbytte av dine ressurser

 

AXtension Visual Planning er en tilleggsløsning for prosjekthåndtering som er spesielt godt utviklet slik at du som prosjektleder med nøyaktighet kan administrere flere prosjekter samtidig. Visual Planning effektiviserer prosjektets faser, gir oversikt og øker omfanget tilgjengelige ressurser. Muligheten til å overveie et prosjekt sin kapasitet, utfordringer og krav gjør det til et kredibelt verktøy for prosjektledere.

Få innsikt i alle produksjonsfasene og ta sikrere beslutninger basert på nøyaktig informasjon.

 

4) Fakturahåndtering fra et enkelt oversiktsbilde

 

Effektiviser fakturahåndteringen i din bedrift ved å minimere papirarbeid, få kortere fakturabehandlingstid og bedre kontroll med Invoice Processing. Vi vet at det å behandle faktura er en tidkrevende og vanskelig jobb å holde styr på. Mangelen på system, oversikt og struktur i denne delen av driften resulterer ofte i sen betaling og feil som senere må rettes opp. Med Invoice Processing får du en smart godkjenningsprosedyre som lar deg styre hele fakturabehandlingen fra et enkelt oversiktsbilde, når du vil, hvor du vil og fra din egen enhet.

Mindre klikk, økt produktivitet!

 

Behandle fakturaer minst 50% raskere uten å gjøre store investeringer. Løsningen er bygget på toppen av Microsoft Dynamics 365 og AX slik at du kan holde en enkel og jevn arbeidsflyt.

 

 

5) Forbedre prosessen ved å kombinere separate, men relaterte produkter

 

AXtension Kitting er en kraftig tilleggsløsning til Microsoft Dynamics AX som er utviklet for virksomheter som jobber med prosesser hvor separate men relaterte produkter skal grupperes, pakkes og leveres sammen – som en enhet.

 

En kraftig tilleggsløsning som gir deg oversikt over beholdning og kostnader

 

Løsningen gir deg nøyaktig oversikt over alle kostnader knyttet til dine pakker og direkte innsikt i den tilgjengelige beholdningen. AXtension Kitting løser de utfordringene som ofte oppstår ved å kombinere separate, men relaterte produkter, samtidig som du sparer penger og kan effektivisere dine prosesser.

AXtension sine løsninger har 70 000 brukere over hele verden og har med suksess forbedret Microsoft Dynamics 365 og Microsoft Dynamics AX plattformer med en eller flere løsninger for selskaper som driver med fakturabehandling, dokumentbehandling, prosjekt- og produksjonsplanlegging, prosjektkostnadskontroll og kitting. AXtension løsningene er enkle å bruke, 100% utvidbare og garanterer et tidlig ROI.

Ønsker du å effektivisere, forenkle og håndtere dokumenter, prosjekter og fakturer på en bedre måte! Ta kontakt så hjelper vi deg.
Berikende løsninger til Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 kan kombineres med en rekke berikende løsninger

Les om flere av våre partnere og ISV løsninger som er med å utnytte Dynamics 365 på en bedre måte. Finn løsninger som bidrar til at dere bruker løsningen på en optimal måte.