Microsoft partner of the year - Dynamics 365 Supply Chain Management & Finance

ExFlow fra SignUp Software
- elektronisk fakturahåndtering

Med Dynamics 365 Finance som ERP løsning kan det være tidsbesparende og ha ExFlow fra SignUp som EHF-løsning. ExFlow er en Microsoft godkjent Add-On løsning for elektronisk fakturahåndtering utviklet for Dynamics 365, og i motsetning til andre løsninger krever ikke ExFlow noen integrasjon.

Med ExFlow fra SignUp jobber man i Dynamics 365 miljøet. Det er ingen nye skjermbilder å forholde seg til, ingen synkronisering til andre applikasjoner som kan være en kilde til feildata. De som attesterer jobber i et moderne webgrensesnitt og får automatisk en påminnelse når det finnes faktura å godkjenne.

I ExFlow finnes det også et sett med forhåndsprogrammerte standardrapporter og du kan enkelt lage dine egne i Power BI. Der andre selskap fremhever at de kan integrere sine løsninger mot en rekke ulike forretningsløsninger, har SignUp med ExFlow løsningen valgt å skape det beste alternativet for Dynamics.

Elektronisk fakturahåndtering til Dynamics 365

Velg lønnsomhet fremfor administrasjon

Håndter leverandørfaktura elektronisk i Microsoft Dynamics 365

Kostnaden for å manuelt behandle en leverandørfaktura beregnes til 150-500 kroner, avhengig av type virksomhet. Ved å innføre elektronisk fakturahåndtering (EHF) minsker du den administrative kostnaden årlig med 25-50 % per faktura. Løsningen frigjør ressurser på økonomiavdelingen og gir bedre oversikt over selskapets kostnader og gir mindre rentekostnader. Den gir også en sikrere og mer effektiv attesteringsflyt, letter budsjetteringsarbeidet og som bonus får dere en mer miljøvennlig løsning.

Fordeler for økonomiavdelingen:

 • Du jobber i ett system, ikke flere: Med ExFlow håndteres og administrerer du hele attesteringsflyten direkte i Dynamics.
 • Unngå doble datasett som må synkroniseres: Med ExFlow jobber du kun med Dynamics 365 egne data. Det blir ingen dubletter av for eksempel kontoplan og leverandørregister i andre system.
 • Ingen forsinkelser: Med ExFlow trenger du ikke vente på at en sluttattestert faktura skal synkroniseres med Dynamics 365. Så fort en attestant har kontert eller attestert in faktura så vises dette i sanntid.
 • Full kontroll på attesteringsflyten: Med ExFlow kan du spore en faktura i attesteringsflyten direkte i forretningsløsningen.
 • Enkel tilgang til informasjon: Med ExFlow har du tilgang til fakturabilder, bilag og attesteringshistorikk fra alle moduler i forretningsløsningen.
 • Treveismatching mellom innkjøpsfaktura og ordre: Med ExFlow kan du matche innkjøpsfakturaens kvantitet, enhetspriser og leveranse mot innkjøpsordre direkte i Dynamics 365.
 • Jobb i samme brukergrensesnitt: Med ExFlow får du en sertifisert tilleggsmodul til Microsoft Dynamics 365 som har det samme brukergrensesnittet og skjermbildene. Du slipper å lære et helt ny løsning og brukergrensesnitt.

Fordeler for IT-avdelingen

 • Slipper å forholde seg til flere system og dyre servere: Med ExFlow kreves det ingen separate servere ettersom det ikke er et separat system, men en tilleggsmodul i Dynamics 365.
 • Har ikke kranglete og kostbare integrasjoner å stri med: Med ExFlow benyttes kun Dynamics egne databaser. Ingen integrasjon er nødvendig.
 • Unngår doble datakilder som må synkroniseres: Med ExFlow trenger man ikke vente på at en attestert faktura skal synkroniseres med forretningsløsningen. Så fort en attestant har kontert eller attestert en faktura så vises dette i sanntid i Dynamics.
 • Har kontroll på dataflyten: Med ExFlow kan man spore en faktura i attesteringsflyten direkte i Dynamics 365.

Elektronisk fakturahåndtering

ExFlow har samme funksjonalitet som andre applikasjoner for elektronisk fakturahåndterig, og mer:

 • Påminnelsesfunksjoner
 • Moderne webgrensesnitt for attestantene, med støtte for nettbrett
 • Eskaleringsrutiner
 • Matching mellom innkjøpsfaktura og ordre
 • Auto-kontering
 • Søkefunksjonalitet
 • Håndtering av bilag
 • Varsling av falske faktura
 • med mer

Om SignUp

SignUp er et hurtigvoksende IT-selskap men lang erfaring innen elektronisk faktura- og avtalehåndtering. Selskapet spesialiserer seg på å utvikle og markedsføre applikasjoner som øker bedrifters lønnsomhet gjennom effektivisering av leverandørfaktura og avtaler.

Elektronisk fakturahåndtering er et voksende marked da flere og flere selskap innser hvor store kostnadsbesparelser man kan gjøre. SignUp sine produkter for elektronisk fakturahåndtering er det klare valget for selskap som bruker Microsoft forretningsløsninger som Dynamics 365 og Business Central. Løsningen for elektronisk avtalehåndtering, ExDoc har høstet gode tilbakemeldinger for muligheten til å effektivisere håndteringen av avtaler og andre forretningskritiske dokumenter.

SignUp har via 64 forhandlere i 16 land bygd opp en kundebase på over 600 selskap, hvorav mange er globale organisasjoner som har virksomheter i mer enn 40 land. Løsningene håndterer i dag over 20 millioner fakturaer og 300 000 avtaler på årsbasis. Selskapet ble grunnlagt i 1999 og har i dag ca. 45 ansatte, alle med lang erfaring og kunnskap innen utvikling og salg av IT-løsninger.

Ta kontakt dersom det er noe du lurer på rundt ExFlow og fakturahåndtering

Vi gir deg råd og veiledning vedrørende fakturahåndtering og hvilken løsning som kan effektivisere faktura- og attesteringsprosessen for deres selskap.

Dynamics 365 kan berikes med en rekke løsninger

Les om våre partnere sine gjennomprøvde løsninger for Dynamics 365 og som bidrar til at forretningsprosessene i selskapet blir optimalisert. Finn løsningene som dekker selskapet sitt behov og hjelper til med å effektivisere dataflyten.