Microsoft partner of the year - Dynamics 365 Supply Chain Management & Finance

Mark Information –
arbeidsplanlegging og tidsregistrering

ProMark er et onlinesystem til tidsregistrering og planlegging av medarbeidernes arbeidstider, hvor Microsoft Dynamics fra Axdata er integrert i deres løsning. Dette gir kunder en samlet løsning med økt forretningsmessige fordeler.

ProMark er markedets førende online system til tidsregistering og planlegging av arbeidstider, og kan utveksle data i sanntid med Microsoft Dynamics. Axdata har utviklet en integrasjon til ProMarks fire hovedområder, som er produksjon, prosjekt, lønn og medarbeidere.

Integrasjonen mellom Microsoft Dynamics og ProMark gir en merkbar effekt på både planlegging, overblikk og reaksjonsevne.

 

Umiddelbar respons for å optimere driften

ProMark går detaljert til verks for å optimere dine produksjons- og administrative prosesser i Microsoft Dynamics.

 

De to systemene arbeider sammen for å sikre at ditt ERP-system hele tiden er oppdatert med de nyeste dataene, slik at du øyeblikkelig kan reagere og allokere ressurser.

På den måten kan du opprette en pålitelig hovedplan som er basert på de eksakte dataene, noe som gjør det mulig å reagere umiddelbart på fravær i medarbeiderstaben, hasteordrer, forsinkelser i råvareleveranser eller for eksempel maskinproblemer. Redskapet lar deg planlegge og styre personalressursene i overenstemmelse med produksjonsplanen som er generert i Microsoft Dynamics, slik at du umiddelbart kan identifisere uoverensstemmelser mellom den planlagte og den faktiske personalstyrke.

 

Spar ressurser og få kontroll ved at medarbeidere registrerer sine timer og aktiviteter online. Dette sparer ressurser når det kommer til rutiner for godkjennelse fra ledere, og lønnadministrators inntasting av data. ProMark gjør det enklere for medarbeidere å bekrefte fravær i forhold til planlagt arbeidstid.Mange opplever problemer med å holde følge med den skiftende offentlige reguleringen av arbeidsbestemmelser og spesielt sykefravær. ProMark hjelper til med å administrere ulike tariffavtaler og overnskomster for ansatte.

 

5 grunner til å velge ProMark integrasjon med Microsoft Dynamics

 

1) Spar inn administrasjon, registrering og tid til godkjenning.

2) Reduserer manuelt arbeid med inntasting av arbeidstider og fravær.

3) Du får real-time sanntidsdata om bemanning, materialer og ressurser.

4) Oppfølging på ikke-produktiv arbeidstid.

5) Får optimeringsgevinstene fra Microsoft Dynamics AX / 365 rett til produksjonsgulvet.

Mark Information startet i 1981 med en ide om at det måtte finnes en enklere, smartere og raskere måte å tilpasse bruken av en bedrift sine ressurser. Mark Information har hele tiden jobbet med å videreutvikle og finpusse det som i dag er en av bransjens mest innovative programvare innenfor personalhåndtering. Selskapet har vokst til å bli Skandinavias største tilbyder av systemer til tids-, fraværs-, aktivitets- og jobbregistrering.

Virker dette interessant?

Kontakt oss for å lære mer om ProMark sin integrasjonsløsning til Microsoft Dynamics.
Berikende løsninger til Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 kan kombineres med en rekke ulike berikende tillegstjenester

Les mer om våre partnere go ISV løsninger som er med å utnytter Microsoft Dynamics 365 på en bedre måte. Finn løsninger som bidrar til at dere får mer ut av Dynamics 365.