Microsoft partner of the year - Dynamics 365 Supply Chain Management & Finance

SAF-T Rapportering

Standard Audit File – Tax (SAF-T)

Finansdepartementet endret bokføringsforskriften slik at bokføringspliktige som har bokføringen tilgjengelig elektronisk skal kunne utlevere regnskapsdata i et gitt standard format. Endringen gjaldt for bokføringsperiode som startet 1. januar 2020 eller senere. Etter denne datoen skal bokføringspliktige levere rapporter i SAF-T format. Det er allerede en rekke europeiske land som har innført SAF-T som rapporteringsstandard og Axdata har derfor ferdigutviklet en Add-On løsning for de ulike Microsoft ERP løsningene. Gjennom et enkelt oppsett som effektivt justeres til det enkelte lands krav og dekker de lovpålagte krav som blir stilt. Med et oppdateringsabonnement som automatisk oppdaterer til siste versjon, kan du også sikre at selskapet leverer i henhold til fremtidige SAF-T krav.

Gjør rapporteringen enklere med forenklende moduler

For å gjøre SAF-T enklest mulig har vi utviklet Axdata SAF-T Grunnmodul med tilleggsmoduler for de aller fleste Microsoft ERP-løsninger og tilleggsmoduler til Dynamics AX 2012 R3 og Dynamics 365 standardløsning. Med disse løsningene sparer dere mye tid på SAF-T Rapportering og med abonnementsordningen er dere garantert at løsningen til enhver tid er oppdatert og at dere sender over de opplysningene som det blir krevd.

Med SAF-T standarden er Skatteetaten i stand til å gjøre hyppigere kontroller og behandle saker raskere enn tidligere. Det er derfor viktig at selskapet har oppdaterte systemer. Med våre kunder sin erfaring med SAF-T som referanse har vi utviklet en løsning for å gjøre rapporteringen på en enklere måte enn det har blitt lagt opp til i standard løsningen, derfor har vi laget Axdata SAF-T Grunnmodul med tilleggsmoduler og tilleggsmoduler til Microsoft standard.

SAF-T til Microsoft ERP-løsninger

Vi har ferdigutviklet en ASF-T add on som er tilpasset alle Microsoft sine ERP-løsninger. Microsoft har lansert SAF-T funksjonaliteten for Dynamics 365 Finance. Den er inkludert i 10.0.8 versjonen og nyere, mens for de foregående versjonene av Dynamics 365 må hotfixer installeres før oppsett via Electronic Reporting. Dette kan du lese mer om på denne siden hos Microsoft.  For at denne løsningen skal være enklere å bruke har vi utviklet tilleggsmoduler som forenkler rapporteringen og gjør Microsoft standard løsningen tilpasset til det norske markedet, som for eksempel Valideringsverktøy og SAF-T Assist.

Her kan du også lese om Microsoft sin støtte for SAF-T til andre versjoner av ERP løsningen. Ønsker du en løsning som enkelt kan implementeres og er utviklet av et norsk selskap, bør du lese mer om Axdata SAF-T.

Axdata SAF-T Grunnmodul med Tilleggsmoduler:

Standardløsning med Axdata SAF-T Tilleggsmoduler:

Axdata SAF-T Add-On - raskt implementert og klar til bruk

For å sikre at selskapet enkelt skal kunne levere regnskapsdata i riktig SAF-T format har vi utviklet Axdata SAF-T Add-On som består av en grunnmodul og tilleggsmoduler. I tillegg har vi en abonnements løsning hvor du er garantert at du har en løsning som sender filer som inneholder den til enhver tid lovpålagte informasjonen som kreves.

Med Axdata SAF-T Add-On får du raskt en ferdigutviklet SAF-T løsning som:

– har et enkelt og effektiv oppsett
– i de aller fleste tilfeller bli implementert og klar på ca. 10 timer
– abonner på oppdateringer som sikret at selskapet oppfyller alle kommende lovpålagte krav til SAF-T
– oppdateres tidligere og inneholder flere funksjoner enn Microsoft sin løsning
– blir implementert og oppdatert online

Løsningen er utviklet for:

– Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2 og R1
– Dynamics AX 2009
– Dynamics AX 4.0
– Dynamics AX 3.0
– Concorde XAL
Har du en av disse løsningene kan du enkelt få implementert vår add-on løsning og raskt bli klar for SAF-T.

Vi implementerer forenklende SAF-T tilleggsløsning til Microsoft Dynamics 2012 R3 og Dynamics 365

 

Kontakt oss for å vite mer om hvordan dere kan gjøre SAF-T håndteringen enklere.

SAF-T tilleggsmodul til Microsoft standardløsning: Validering av filer

For å gjøre SAF-T enklere å håndtere har vi utviklet en valideringsverktøy som gjør at du lettere ser innholdet i XML-filene og hva som eventuelt kan være feil. Bakgrunnen for at vi har utviklet dette tillegget til Microsoft sin standardløsning, er at vi i forbindelse med implementeringen av SAF-T har opplevd at det er flere som har utfordringer med identifisering av feilaktige data.

 

Valideringsverktøyet kan brukes før data sendes inn til Skatteetaten for å se etter mangler, eller når de kommer i retur med melding om feil. Skatteetaten har et verktøy som fanger opp om det er noen feil i dataene og sende de tilbake med feilmelding. Disse tilbakemeldingene er ofte lite brukervennlig og krever en del tid og innsats av mottageren for å tolke de. Det kan være en utfordring å finne feilaktige data og ikke minst unngå at de dukker opp igjen. Dette valideringsverktøyet gjør denne jobben mye enklere og det blir lettere å få med seg alle feil, samt unngå at de blir sendt på nytt.

 

Vi har laget valideringsverktøyet for å gjøre det lett å se innholdet i XML-filene. Det kan f.eks. mangler landskoder på kunder og leverandører. Verktøyet gjør at du enkelt kan se hvilke kunder og leverandører som mangler landskoder. Modulen er en del av Axdata sin standard SAF-T-løsning, men det er mulig å kun kjøpe valideringsmodulen hvis du har Dynamics AX 2012 R3 eller Dynamics 365 og har implementere standardløsningen fra Microsoft.

Valideringsverktøy for
Dynamics 365
 • 1 500,- pr. mnd. Uavhengig av antall brukere
Valideringsverktøy for
AX 2012 R3
 • Oppstart: 20 000,-
 • 500,- pr. mnd uavhengig av antall brukere

Hva er SAF-T?

SAF-T Regnskap (Financial) er et standardformat for utveksling av regnskapsdata, utviklet i fellesskap av bransjeorganisasjoner, systemleverandører og Skatteetaten, etter anbefaling fra OECD. Standardformatet angir hvilke regnskapsdata som skal utveksles og strukturen på dataene i form av en xml-datafil. SAF-T vil mest sannsynlig bli obligatorisk i hele Europa, og Norge er et av de landene som har ligget lengst fremme i forhold til innføringen av dette.

Klikk her for å lese Skatteetaten sin spørsmål og svar side rundt SAF-T.

I følge Skatteetaten innebærer innføringen at bokføringspliktige som har bokføringen tilgjengelig elektronisk skal kunne utlevere regnskapsdata i et gitt standard format. Dette er gitt med mindre virksomheten har mindre enn 5 millioner kroner i omsetning eller har færre enn 600 bilag i året. Kravet gjelder likevel dersom disse virksomhetene har bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig.

Hva er SAF-T?

Hva vil innføringen si for virksomheten?

Innføringen av formatet vil gjøre det enklere å analysere data, oversende regnskapsmateriale til offentlige myndigheter. Standardformatet vil også gjøre det lettere å utføre interne kontroller i bedriften og dele data med andre, samt enklere å oppbevare regnskapsopplysninger.

SAF-T vil bli innført i flere faser

SAF-T vil bli innført i flere faser. I første fase vil obligatorisk innhold til filen være kontospesifikasjon (hovedbok), kunde og leverandørspesifikasjoner (reskontro), mva-koder og nødvendige faste data. Hvilke krav som stilles til innholdet i en SAF-T XML-fil kan du finne på Skatteetatens nettsider Generell dokumentasjon for implementering av SAF-T og Teknisk beskrivelse

Fremtidige versjoner, som trolig vil bli delt opp i andre og tredje fase, vil sannsynligvis inneholde krav om mer omfattende regnskapsdata som for eksempel detaljerte fakturaopplysninger, varelager, anleggsmidler og særavgifter. Det vil trolig også bli obligatorisk å sende inn datafilen hver termin sammen med merverdiavgiftsoppgaven.

Obligatorisk ved kontroller og bokettersyn fra myndighetene
Fase 1
 • Kontospesifikasjon (hovedbok)
 • Kunde- og leverandørspesifikasjoner (reskontro)
 • MVA-koder
 • Nødvendige faste data
Obligatorisk ved kontroller og bokettersyn samt løpende rapportering
Fase 2
 • Detaljerte fakturaopplysninger
Obligatorisk og brukes ved løpende rapportering og til myndighetsfastsetting
Fase 3
 • Alle opplysninger, som for eksempel:
 • - Varelager
 • - Særavgifter
 • - Anleggsmidler
 • - Eierinformasjon

Vi tilfører SAF-T kompetanse

Gjennom vår lange erfaring med tilrettelegging av finansfunksjoner i ERP løsningene fra Microsoft har vi blant annet tilegnet oss en unik kompetanse om hvordan man mest mulig effektivt kan løse myndighetenes pålagte krav.

Vi er klare, og vi hjelper deg

Ta kontakt med oss for å vite om ditt system er klar for SAF-T, og få samtidig vite hvilke muligheter som ligger i utnyttelse av SAF-T i forhold til ERP-systemer.