Noen av våre suksesshistorier

Aker Horizons

Aker Horizons trengte en skalerbar ERP-løsning som imøtekom høye funksjonelle og sikkerhetsmessige krav. Valget ble Axdata og Microsoft Dynamics 365. Takket være den solide kompetanse hos Axdata og den dynamiske og sikre løsningen fra Microsoft.

Telenor Global Services

Med mål om kontinuerlig forenkling og forbedring hadde Telenor Global Services behov for en ny skybasert ERP-løsning. Ved å velge Axdata og Microsoft Dynamics 365 kunne transformasjonspotensialet bli oppfylt og selskapet kunne dra nytte av en moderne ERP-løsning.

Norsk Titanium

Norsk Titanium hadde behov for en ERP-løsning som ivaretok høye krav fra deres kunder og valgte derfor forretningssystemet Microsoft Dynamics AX og Axdata som partner.

Lista Treindustri

Med behov for en forretningsløsning som har bred funksjonalitet for å støtte produksjon og håndtering av vareflyt valgte Lista Treindustri Microsoft Dynamics AX og Axdata som partner.

Loyds Industrier

Loyds Industrier har gjennom Paxster-prosjektet utviklet og produsert en el-bil for Posten Norge, og Axdata har levert ERP-system for gjennomføring av prosjektet.

RadøyGruppen

RadøyGruppen opplevde at de vokste ut av ERP-systemet sitt, og så et behov for en forretningsløsning som støttet prosessene bedre og bidra til å posisjonere selskapet for fremtidig vekst.