Noen av våre suksesshistorier

Scanship (Vow ASA) valgte Microsoft Dynamics 365 fra Axdata

Scanship (Vow ASA)

Det å være et selskap i vekst gjør at det ofte blir lite fokus på digitalisering. Man blir gjerne veldig fokusert på å sikre fortsatt vekst, samtidig som man ikke har digitale løsninger og prosesser som støtter dette på en optimal måte. Dette var heldigvis ikke tilfellet for det Vow eide selskapet Scanship

Oso Hotwater

OSO Hotwater har investert mye i automatisering av produksjonen, men oppdaget at forretningsapplikasjonene hadde stort forbedringspotensial. Etter en grundig prosess besluttet de å implementere Microsoft Dynamics 365 med Axdata som partner.

Aker Horizons

Aker Horizons trengte en skalerbar ERP-løsning som imøtekom høye funksjonelle og sikkerhetsmessige krav. Valget ble Axdata og Microsoft Dynamics 365. Takket være den solide kompetanse hos Axdata og den dynamiske og sikre løsningen fra Microsoft.

Telenor Global Services

Med mål om kontinuerlig forenkling og forbedring hadde Telenor Global Services behov for en ny skybasert ERP-løsning. Ved å velge Axdata og Microsoft Dynamics 365 kunne transformasjonspotensialet bli oppfylt og selskapet kunne dra nytte av en moderne ERP-løsning.

Norsk Titanium

Norsk Titanium hadde behov for en ERP-løsning som ivaretok høye krav fra deres kunder og valgte derfor forretningssystemet Microsoft Dynamics AX og Axdata som partner.
Manufacturing

Lista Treindustri

Med behov for en forretningsløsning som har bred funksjonalitet for å støtte produksjon og håndtering av vareflyt valgte Lista Treindustri Microsoft Dynamics AX og Axdata som partner.

RadøyGruppen

RadøyGruppen opplevde at de vokste ut av ERP-systemet sitt, og så et behov for en forretningsløsning som støttet prosessene bedre og bidra til å posisjonere selskapet for fremtidig vekst.