"Verdensrekord" i valg og implementering av ERP

Aker Horizons

For Aker Horizons var det viktig å finne en skalerbar ERP-løsning som imøtekom tekniske, funksjonelle og sikkerhetsmessige krav. Videre var det viktig  å velge en partner med bransjekunnskap. Valget falt på Axdata og Microsoft, og sammen ble det satt «verdensrekord» i valg og implementering av ERP!

Gjennom et godt samarbeid med Axdata og Microsoft har Aker Horizons implementert og startet driften med Microsoft sin ERP-løsning Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management Project Operations. Dette har de gjort for sine to nyetablerte og børsnoterte selskaper på litt over to måneder. Dette er et av de raskest gjennomførte prosjektene av så komplisert karakter noen av partene har deltatt i.

Om Aker Horizons

Aker Horizons utøver aktivt eierskap i selskaper innenfor fornybar energi og løsninger for karbonfangst. I tillegg har de industrielle ambisjoner på områder som hydrogen og andre grønne teknologier. Aker Horizons’ ambisjon er å være en pådriver i dekarbonisering gjennom selskaper som utvikler og leverer industrielle løsninger. De har et sterkt fokus på å redusere utslipp og skape verdier. Målet er å bygge en langsiktig plattform for verdiskaping, hvor Aker Horizons kan dra nytte av teknologier, industriell kompetanse og software i Aker-eide selskaper.

Høyt kompetansenivå

Denne prosessen startet med å kartlegge ulike partneres kompetansenivå og bransjekunnskap. Tidlig i prosessen pekte Axdata seg ut som en partner med dyp  og relevant kompetanse. Videre ble det demonstrert en prosjektmetodikk som ville være den mest effektive implementeringsmetoden for å sikre fremdrift og kvalitet. Etter at Aker Horizons og Axdata ble enige om et samarbeid den 26.10.2020 startet implementeringsprosessen umiddelbart.

 

«Axdata og Microsoft har gjennom prosessen bidratt med kompetanse og innsikt i hvilke funksjoner som dekker våre behov, både i dag og i nær fremtid. Vi er svært fornøyde med at dette ambisiøse prosjektet kom i mål til planlagt tid»

– Petter Natås, Group Chief Controller i Aker Horizons.

Godt samarbeidsklima

Takket være stor endringsvilje, gode samarbeidsevner, et tydelig scope fra Aker Horizons, samt et prekonfigurert oppsett til Dynamics 365 med en godt innarbeidet metodikk og mye kompetanse hos Axdata, gikk Aker Horizons selskapene Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind live med Microsoft Dynamics 365 Finance 1.12.2020. Dette kun drøye 2 måneder etter at de initierte prosjektet med å anskaffe en ny ERP-løsning! Noe som må være skoleeksempelet på effektiv ERP implementering.

«Om det er verdensrekord vet vi ikke, men at dette har vært en utrolig intensiv og effektiv prosess er hevet over enhver tvil. Aker Horizons hadde en klar målsetning med prosjektet og de viste hele tiden stort engasjement og vilje til å stole på våre anbefalinger og at vår kompetanse var til deres beste. Dette, sammen med et fokus på å finne løsninger, ikke problemer, gjorde at det ble lite friksjon som stjal tid i prosjektet.»

-Eivind Tengs, prosjektleder Axdata.

Kundehistorier fra Axdata

Flere suksesshistorier fra Axdata

Les flere av våre kundehistorier og hvordan vi i Axdata jobber sammen med våre kunder for å oppnå de beste resultatene.

Kontakt oss

Ønsker du å vite mer om hvordan vi greide å få installert Dynamics 365 så raskt eller hvordan vi generelt jobber med våre kunder, ta kontakt i dag.