Ønsket effektiv dataflyt og bedre drift

OSO Hotwater har investert betraktelig med ressurser i automatisering av produksjonen, og identifisert at forretningsapplikasjonene har store forbedringspotensialer for å kunne bidra til at selskapet blir driftet mest mulig optimalt. Etter en grundig prosess besluttet de å implementere Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management med Axdata som partner.

Med mange manuelle operasjoner i forretningsprosessene opplevde de at det var stort forbedringspotensiale både i forhold til datafangst, dataflyt og rapportering for områder som intercompany, engineering, produksjon, innkjøp, økonomi, salg, service og vedlikehold. En stadig mer automatisert produksjon, hurtigere endringer i markedet og kortere tid til å omstille produksjonen for å tilpasse seg endrede markedsbehov, gjorde at de så behovet for en hurtigere og sikrere datafangst og automatisert dataflyt med bedre rapporteringsmuligheter. I tillegg hadde OSO Hotwater et ønske om en ensrettet konsernmodell med helautomatiserte konserninterne transaksjoner på tvers av landegrensene. Dette gjorde at de startet prosjektet med å anskaffe en ny ERP-løsning.

 

«For oss ble valget av Axdata som partner for implementeringen av Microsoft et naturlig valg. De er svært profesjonelle, med god erfaring fra industri, og er den partneren med best forståelse for vår forretning» – Roy Magnussen, CEO, OSO Hotwater Group AS

Om Oso Hotwater

OSO Hotwater Group er et familieeid norsk industrikonsern med produksjon i Norge og Sverige. I over 40 år har OSO Hotwater motvirket et av verdens høyeste kostnadsnivå med kontinuerlig automasjon og har en av Nordens mest robotiserte virksomheter. OSO Hotwater designer sine egne prosesser og sikrer 100 % eierskap til teknologien de benytter. Egen utvikling, produksjon og programmering av avansert produksjonsutstyr med robot-, laser-, og vision- systemer. Lean / Six Sigma filosofi og standardisert prosessbilde sikrer at de har effektivitet i produksjonen. OSO Hotwater er klar markedsleder i Norge gjennom de siste 85 år takket være kontinuerlig innovasjon og trofast tillit fra VVS bransjen. Produktene leverer varmtvann til ca. 2/3 av alle husstander i landet, med enestående livsløpsøkonomi. De leverer også beredere til mange av de best kjente varme-produsentene i Europa. I tillegg eksporterer de sine produkter med fokus på Europa, Asia og Nord-Amerika, i tillegg til shipping / offshore markedet. Salg av OSO beredere til eksportmarkeder utgjør ca 50 % av omsetningen.

Når OSO Hotwater hadde identifisert forbedringspotensialet i forretningsapplikasjonene begynte prosessen med å sikre at de fikk den beste løsningen som dekket selskapets behov, samt at den ble levert av den beste partneren. De definerte hvilket behov en ERP-løsning skulle dekke i dag og i fremtiden, før de inngående kartla hvilke løsninger som var aktuelle i markedet. Med høy grad av automasjon og prosesskontroll var det viktig å finne en løsning og en partner som ivaretok selskapet på en optimal måte, samt at det var en løsning som var fremtidsrettet, fleksibel og solid. Etter å ha vurdert flere ulike alternativer falt valget etter hvert på Microsoft Dynamics 365.

OSO Hotwater sine vurderinger kom frem til at dette var en løsning som best dekket deres behov i forhold til automatiserte forretningsprosesser, fleksibilitet og soliditet i tillegg til brukervennlighet. Etter å ha vurdert flere partnere opp mot hverandre ble to potensielle partnere «shortlistet». Gjennom en grundig vurdering og gjennomgang med de de to partnerne, fant OSO Hotwater ut at det var Axdata som var partneren med den beste bransjekunnskapen og evnen til å forstå selskapet sitt behov. Ikke minst kunne Axdata levere sin egenutviklede konsernmodell for intercompany transaksjoner samt bransjeløsninger for produksjon, som Axdata Engineering, for å komplettere Dynamics 365 på best mulig måte.

«OSO Hotwater er et fremoverlent og innovativt selskap og vi i Microsoft Norge er veldig fornøyd med at Dynamics 365 er det alternativet som dekke deres behov når de skulle bytte ut ERP-løsningen sin. I samarbeid med Axdata er vi sikre på at dette blir en god og skalerbar løsning for OSO Hotwater» sier Henrik Jacobs, Løsningsrådgiver Dynamics 365 i Microsoft Norge.

OSO Hotwater har valgt løsningen Dynamics 365 Finance og Supply Chain Mangement med integrasjoner og dual write mot EDI, Exflow / Readsoft og Vault. For å sikre at de får den optimale løsningen som dekker behovet for sin forretning har de i tillegg valgt løsninger som er utviklet av Axdata; Axdata Currency Import, Axdata Engineering, Axdata foundation and toolbox, Axdata General Ledger Import mot Hult & Lillevik og Axdata shipment booking mot Consignor. I dette prosjektet er målsetningen at OSO Hotwater skal kunne utnytte ERP-løsningen sin best mulig i tillegg til at brukerne skal få et høyt kunnskapsnivå om løsningen, forståelse for de ulike prosessene og hvordan disse påvirker løsningen og effekten dette har på forretningen. På denne måten vil de få en ERP-løsning som gir de kontroll, så effektiv rapportering som praktisk mulig, korrekte data og de har en løsning som støtter en fremtidsrettet produksjon og markedssituasjon.

Med dette prosjektet i havn vil OSO Hotwater ha en moderne ERP-løsning som driftes i skyen og enkelt lar seg skalere i forhold til selskapets utvikling, samtidig som alle data er sikret med høyest mulig sikkerhetsnivå. I tillegg vil OSO Hotwater være bedre rustet for vekst ved å fjerne kompleksitet og gi bedriften skalerbarhet i hele verdikjeden. Partene vil i tiden fremover samarbeide kontinuerlig for å finne måter som løsningen kan optimaliseres for at OSO Hotwater skal få en best mulig forretningsdrift.

«OSO Hotwater er et spennende selskap med et kjent merkevarenavn for mange, og vi i Axdata er stolte av at vi har fått muligheten til å samarbeide med OSO Hotwater om å modernisere og effektivisere forretningsprosesser på tvers av selskaper og land i konsernet. I tillegg til at vi kan få ta del i disse forbedringsprosessene OSO Hotwater har startet på mener vi også at vi har mye å bidra med når det kommer til gode råd på veien rundt forretningsprosesser og teknologi. Axdata har over flere år gjort store investeringer i Dynamics 365, og har i dag blant annet prekonfigurerte løsninger for de industrier vi satser på. Dette i kombinasjon med dyktige medarbeidere i Axdata og OSO Hotwater sin innstilling til prosjektet gjør oss trygge på at vi vil evne å levere på OSO Hotwater sine ambisjoner. Vi gleder oss til fortsettelsen av samarbeidet med et så proaktivt selskap» – Heidi Sørlie Wester, Process Architect, Axdata.

Med denne løsningen har OSO Hotwater en moderne ERP-løsning som driftes i skyen og enkelt lar seg skalere i forhold til selskapets utvikling, samtidig som alle data er sikret med høyest mulig sikkerhetsnivå. I tillegg er OSO Hotwater rustet for vekst ved å fjerne kompleksitet og gi bedriften skalerbarhet i hele verdikjeden. Partene vil i tiden fremover samarbeide kontinuerlig for å finne måter som løsningen kan optimaliseres for at OSO Hotwater skal få en best mulig forretningsdrift.

Flere suksesshistorier fra Axdata

Har du lyst til å ses flere historier fra våre kunder, og finne ut hvordan erfaringer de har gjort seg er det bare å klikke på knappen nedenfor.

Ønsker du mer informasjon

Det er bare å kontakte oss dersom du ønsker å vite mer om Oso Hotwater prosjektet eller om løsningene som er valgt.