Valgte en sikker løsning laget for vekst

Scanship

Det å være et selskap i voldsom vekst i en fremtidsrettet bransje gjør at det ofte blir lite fokus på den digitale gjelden og digitalisering. Man blir gjerne veldig fokusert på nye prosjekter for å sikre vekst, samtidig som man ikke har digitale løsninger og prosesser som støtter dette på en optimal måte. Dette var heldigvis ikke tilfellet for det Vow eide selskapet Scanship.

Om Scanship

Scanship tilbyr løsninger som renser avløpsvann og omdanner avfall til verdifulle ressurser og genererer ren energi til kunder innen cruise, havbruk og et bredt spekter av landbaserte næringer. Cruiseskip på alle hav har Scanship -teknologi som behandler avfall og renser avløpsvann. Oppdrettere tar i bruk lignende løsninger, i tillegg til at offentlige og private næringer bruker Scanship sine løsninger for sambehandling, avfalls- og plastforvaltning og biogassproduksjon på land. Løsningene er skalerbare, standardiserte, patenterte og grundig dokumentert, og Scanship sin evne til å levere er godt bevist. Løsningene er nøkkelen for å få slutt på avfall og stoppe forurensning og kreves i en virkelig bærekraftig sirkulær økonomi.

Selskapet opplevde at ERP-løsningen ikke var dimensjonert for selskapets vekst, at det krevdes en rekke manuelle operasjoner for å kunne opprettholde oversikten og gjennomføre rapportering for å få data til å ta riktige og gode beslutninger for driften. I tillegg var de bekymret for eksisterende løsning, da de hadde en on-premises løsning som kunne være utsatt for sikkerhetsutfordringer.

Med bakgrunn i denne situasjonen begynte Scanship å se etter alternative løsninger som kunne sørge for en smidigere datafangst, mer effektive rapporteringsrutiner og var dimensjonert for veksten i selskapet. I tillegg var de på utkikk etter en løsning som kunne hjelpe de med forbedrede innkjøpsprosesser og bedre kontroll på ettermarkedet. Etter en grundig og god prosess, hvor Scanship gjorde seg godt kjent med de alternativene som fantes for å oppnå de prosessforbedringene de ønsket falt valget på Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management & Finance. Når de hadde besluttet at Microsoft Dynamics 365 var den beste løsningen, hadde Scanship en grundig prosess for å skaffe den rette partneren til implementering og drifting av løsningen. Denne prosessen gjorde at Axdata fremstod som det beste alternativet i skarp konkurranse med andre Microsoft partnere.

 

 «Etter en lang og grundig prosess med å velge en partner som kunne hjelpe oss med dette ERP-prosjektet ble vi trygge på at Axdata var det beste valget. De hadde den kompetansen vi var på utkikk etter, og i tillegg kunne de levere Axdata IP løsninger som dekket våre behov»

Per Stensli – Supply Chain Director Scanship.

Valgt løsning

For at Scanship skulle få en løsning som kunne optimalisere driften valgte de, i tillegg til Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations, Add-On løsninger fra Axdata IP som Axdata Engineering, Axdata Expences Extension, Axdata Foundation and Toolbox, Axdata Installation og Axdata Printing og label. I tillegg ønsket Scanship å berike løsningen med integrasjonsløsninger til Advanced Ledger Import, Bisnode og Axdata Currency import.

«Scanship og Vow gruppen har valgt en løsning som vil forbedre forretningsprosessene deres markant. I tillegg er dette et selskap som har mye ERP kompetanse internt. De stiller godt forberedt og har planlagt og tilrettelagt for den nødvendige deltakelse fra nøkkelpersoner i prosjektperioden. Alt ligger til rette for at vi sammen vil lykkes med prosjektleveransen og implementering av nytt ERP system.»

–  Aili Lossius Skott, Prosjektleder Axdata

Scanship har forberedt organisasjonen godt for den store endringen selskapet er gjennom. Dette betyr at det i prosjektet er motiverte mennesker som er bra forberedt og motiverte, noe som gjør at prosjektet går friksjonsfritt fremover. Med den pakken av løsninger som Scanship har valgt får selskapet en fleksibel løsning som er driftet i skyen med høyest mulig sikkerhetsnivå og dekker behovene de har for å få mest mulig effektive forretningsprosesser.

 

“Scanship får en løsning som er strukturert for å effektivisere forretningsprosessene og er dimensjonert for vekst. Med kombinasjonen Standard Microsoft Dynamics 365 og løsninger som er utviklet for produksjons- og engineeringsbransjen får de løsning som er optimalt tilpasset selskapsstrukturen.”

– Tobias Stenbråten, Løsningsarkitekt Axdata

Ønsker du å lese flere suksesshistorier

Vil du vite mer

Kontakt oss gjerne, så forteller vi deg om det du lurer på.