Telenor Global Services

Ønsket å akslerere digitaliseringen

Med mål om kontinuerlig forenkling, identifiserte Telenor Global Services behovet for en ny skybasert ERP-løsning. På denne måten kunne transformasjonspotensialet bli oppfylt og selskapet kunne dra nytte av en rekke fordeler: Automatiserte oppgaver vil spare tid, forbedre datakvaliteten, minimere menneskelige feil, styrke gjennomsiktigheten og muliggjøre nye måter å samarbeide på tvers av divisjoner.

Om Telenor Global Services

Telenor Global Services er den internasjonale kommunikasjonsleverandøren til Telenor Gruppen, som knytter land sammen og tilbyr global forbindelse med utmerket kvalitet til kunder over hele verden. De leverer høykvalitets samtrafikkløsninger innen tale-, roaming-, meldings- og tilkoblingstjenester; og gjør verden tilgjengelig uansett hvor du er. Telenor Group knytter sammen sine 182 millioner kunder med det som betyr mest. Å koble verden sammen har vært Telenors domene i mer enn 160 år, og opererer for tiden over hele Skandinavia og Asia. De er dedikert til ansvarlig forretningsførsel og drevet av ambisjonen om et aktivt samfunnsansvar.

Telenor Global Services logo

Prosessen

Etter en prosess hvor TGS vurderte flere ulike alternativer var det Axdata og løsningen Microsoft Dynamics 365 driftet i Azure skilte seg tydelig ut som det beste alternativet til å oppfylle transformasjonspotensialet, da den kombinasjonen de kunne tilby med kunnskap, ønsket funksjonalitet og fleksibilitet – både med hensyn til applikasjoner og implementeringskompetanse.

«Det var avgjørende for oss å velge en partner som samsvarte med vårt syn på verdiskaping og som samtidig hadde solid kompetanse og erfaring med implementering og støtte, sier Per Lorentsen, CTO i Telenor Global Services. «Axdata ga det beste innblikk i å finne nye muligheter og effektivisere forretningsprosesser for våre fremtidige behov.»

Gjennomføringen av prosjektet

Prosjektet ble definert og realisert i to faser. På denne måten ble det skapt et realistisk nivå av ambisjoner, det var mulig å gjøre grundigere prioriteringer og prosjektet hadde en mye raskere syklus med justeringer. Fase 1 dekket implementeringen av økonomi og forretningskritiske funksjoner, mens det parallelt ble vurdert andre Microsoft Dynamics-apper og ytterligere Axdata-løsninger som var nødvendige for TGS ’behov fremover. Disse ble da klargjort for implementering i fase 2. Gjennom hele prosjektperioden prioriterte TGS den tiden som var nødvendig og stilte med de riktige ressursene i workshopene. Dette sammen med den sømløse arbeidsflyten og et tydelig scope som Axdata fulgte, gjorde prosjektet til en suksess og TGS hadde en moderne ERP-løsning i drift i henhold til prosjektplanen.

“Telenor Global Services er en kompetansedreven organisasjon. De så viktigheten av å sette av nok tid til bruk i prosjektet slik at prosjektet kunne dra nytte av denne kompetansen mellom som de stolte på vår kompetanse på områder som ikke er TGS sitt kjerneområde. Dette, sammen med et tydelig scope og et felles ønske om å lykkes, gjorde at vi kom i mål. Til avtalt tid, kvalitet og kost.” – Eivind Tengs, Prosjektleder Axdata.

For å sikre at TGS-brukerne raskt kunne komme i gang med bruken av løsningen når den var i drift, ble det tidlig i prosjektet startet med opplæring, og det ble avtalt godt med tid til oppstartshjelp fra Axdata . Dette sørget for at løsningen raskt ble utnyttet på en optimal og effektiv måte.

«Vi er veldig fornøyd med den nye løsningen. D365 har hjulpet oss med å forbedre effektiviteten ved å effektivisere betalingsbehandlingen og eliminere manuell inngrep. Dette har ikke bare forbedret brukerproduktiviteten, men også eliminert muligheten for unøyaktig databehandling. Kontroller innebygd i systemdesignet gir tillit til det operasjonelle personalet så vel som ledere og hjelper dem i å avverge situasjoner som kan gi en ugunstig økonomisk eksponering. Vi er også veldig fornøyde med D365s brukervennlige grensesnitt og ekspertstøtteteam som er kompetente, vennlige og veldig hjelpsomme til å hjelpe deg i ethvert problem som kan oppstå i løpet av operasjonen.»

– Maria Knap, Økonomisjef i Telenor Global Services

Drift av løsningen

Telenor Global Services har en løsning som driftes i Azure, noe som betyr at det ikke er behov for vedlikehold av servere og annet utstyr. Dette sparer selskapet mye ressurser på, samtidig som de har høyeste mulige sikkerhetsnivå. Etter at prosjektet er lansert jobber begge partnere kontinuerlig med å se på måter løsningen kan utvikles for å sikre enda mer effektive og sikre prosesser.

Kontakt oss

Dersom du vil vite om Dynamics 365 kan være noe for dere er det bare å ta kontakt
Dynamics-365-logo

Flere suksesshistorier

Les om flere av våre kunder som har fått installert Microsoft sin ERP-løsning og opplevd bedre kontroll og en mer effektive arbeidsrutiner.