Microsoft partner of the year - Dynamics 365 Supply Chain Management & Finance

Axdata Engineering

En ferdigsydd løsning for Dynamics 365

Axdatas engineeringsløsning er utviklet basert på bransjebehov som ikke dekkes av standardløsningen og er identifisert takket være vår lange erfaring med engineeringselskap. Axdata Engineering gir deg blant annet vareinformasjon på detaljnivå, så du kan ta velinformerte beslutninger. Du kan for eksempel også enkelt hente ut og levere produktopplysninger som miljøfarlige utslipp for kunder som ønsker det. I en bransje hvor markedets behov og kunden krav stadig endrer seg, er det viktig med en løsning som effektivisere endringsprosesser slik at du kan levere riktig produkt til riktig tidspunkt.

Spor all historikk

Axdata Engineering er en tilleggspakke til Microsoft Dynamics som inneholder utvidet funksjonalitet laget for Engineerings bedrifter. Modulen hjelper deg å spore all historikk og forenkler prosessen rundt oppdateringer og endringer slik at du til enhver tid har informasjonen du trenger om dine varer.

Revisjonsstyring

Ved at du slipper opprette et nytt varenummer hver gang egenskapene endres, vil behovet for mange varenumre reduseres. Modulen lar deg knytte dokumenter til hver revisjon for å spore hvilke dokumenter som er benyttet i produksjonsprosessen til denne varen. Dette gjør at du også enkelt kan gjøre nye produksjoner på en eldre revisjon. Endringsmeldinger kan opprettes på en vare når det skal lages en ny revisjon, slik at det er synlig at en ny versjon av varen er under konstruksjon.

Dokumenthåndtering

Få full kontroll på alt dokumentunderlag til en vare. Dette kan være tegninger, produktark, brukermanualer, sertifikater med mer. Dokumenter og dokumentpakker vil også kunne inngå i en stykkliste slik at du enkelt kan spore logistikken på dokumenter du sender fra deg til kunder og leverandører. Det er mulig å definere forskjellige dokumentpakker til de forskjellige revisjonene av varen.

Teknisk informasjon om varer

Med utvidet funksjonalitet for vareregister kan du registrere en større bredde av informasjon og mer detaljkunnskap om alle involverte ledd i logistikken rundt varene dine. Verdier som kan angis er Material kvalitet, Komponent verdier og enhets kontroll på produserte og leverte vare. I tillegg kan det defineres «Tag» sporing.

Modulen har blant annet en fabrikanthåndtering der du kan se hvilke fabrikanter som kan benyttes på komponenter du kjøper inn fra dine leverandører (dine leverandørers produsenter), alternative fabrikanter på samme vare, og klassifiseringskoder for å kunne gruppere varer. Det er også mulig å knytte opp teknisk informasjon på varen til produksjonen og det kan legges til utvidet montering når denne benyttes i en struktur på en spesiell ferdigvare.

Green Passport

Dokumentér hvilke miljøfarlige stoffer dine varer inneholder med Green Passport. Modulen lar deg skrive ut miljøsertifikater på hva din bedrift sender av miljøfarlige stoffer i leveranser hvor kunden krever denne type dokumentasjon.

Opprinnelsen for denne løsningen er The Ship Recycling Convention som vedtok at det i forbindelse med destruksjon og resirkulering av skip skal finnes et såkalt «Inventory of Hazardous Materials» -ofte kalt Green Passport.

Du kan også få en oversikt over miljøfarlige stoffer i en stykkliste dersom det er større komponenter som er bygget opp av mange varer. Miljøsertifikater vil automatisk skrives ut ved levering av varer der dette ønskes og legges ved leveransen. Dette kan skrives ut på nytt etter behov.

Axdata engineering gir deg full kontroll på detaljnivå

Sparepart

Det er mulig å knytte opp anbefalte reservedeler og reservedelslister til varene. Her kan det angis hvilke deler som anbefales, hvilke deler som må skiftes og hvor ofte dette bør gjøres. Til hver del kan det angis notater og posisjon/TAG-nummer slik at delen som kan skiftes, lett kan identifiseres. Her knyttes det også opp dokumenter som beskriver veiledning for utskiftning av komponent. Dersom disse varene revisjonsstyres, kan det knyttes opp forskjellige nivåer av reservedeler til den enkelte revisjon av varen.

Product Certification and testing

Dersom bedriften har behov for å sertifisere produkter, knyttes varen opp mot utviklingsprosjekt slik at alle kostnader med produktutvikling, testing og sertifisering finnes i ett prosjekt. Til dette prosjektet kan du knytte opp tester som skal utføres for sertifisering og/eller godkjenning fra kunde. Dette legges i en egen tabell slik at det er lett å få oversikt over hvilke revisjoner av varen som har hvilke sertifikater. Det er fullt mulig å ha flere sertifikater på samme vare dersom kunder krever forskjellige selskapssertifikater.

CAD integration

For enkelt å kunne generere stykklister utfra et CAD-design finnes en import funksjon som leser inn stykklister og referanser til denne i Microsoft Dynamics. Dersom CAD systemet er klargjort eller har funksjon for import kan nye varer som opprettes lett importeres i CAD løsningen. Dersom man benytter revisjon i CAD systemet, kan import av stykklister også opprette nye revisjoner basert på metadata fra CAD, samt hente inn og koble revisjonen til fil-referanse (filstruktur eller SharePoint).

Prising

Løsningen Axdata Engineering prises per navngitte bruker per måned, likt prismodellen som gjelder for standard Microsoft Dynamics 365. Antall lisensierte brukere av løsningen skal være tilsvarende antall lisensierte brukere av standard Microsoft Dynamics 365. Tjenester for implementering av løsningen kommer i tillegg.

Pris per Team member:
5,- NOK
Pris per Activity bruker:
30,- NOK
Pris per Enterprise bruker:
60,- NOK

Vi forstår dine behov

Med mer enn 20 års erfaring og et sterkt faglig fokus får du en aktiv sparringspartner som leder deg trygt gjennom implementeringsprosessen. Kontakt oss i dag for mer informasjon om hvordan du kan komme i gang med Axdata Engineering.

Flere tilleggsløsninger

Axdata har flere samarbeidspartnere som leverer gode tilleggsløsninger for Dynamics 365. Velg blant våre ISV partnere, integrasjoner, tjenester og Axdata IP for å finne den beste kombinasjonen av tilleggsløsninger for din bedrift.