Microsoft partner of the year - Dynamics 365 Supply Chain Management & Finance

Axdata Global Frakt

Reflekterer verdien og gjenspeiler de faktiske kostnadene på dine varer

Hvis flere forskjellige varer transporteres sammen, dukker det ofte opp utfordringer ved å fordele transportkostnadene på de ulike varene. Løsningen Axdata Global Frakt løser dette ved å fordele kostnadene rundt transport etter ulike prinsipper som for eksempel vekt eller volum.

Dine innkjøpte varer lagerføres med de faktiske kostprisene for transport. For varer med lengre transporttider kan varene registreres mottatt på et overføringslager og igjen automatisk ved mottak på det endelige lageret.

Axdata Global Frakt består av tre hoveddeler

 1. Den virkelige verdien av lagerbeholdningen 
  • Med løsningen unngår du omfattende arbeid med kontering, omkostningsfordeling og lagerregulering. Slik kan sørger du for at verdien av varebeholdningen reflekterer de ovenfor nevnte utgiftene.
 1. Kostnadsfordeling
  • Løsningen sikrer at du kan fordele kostnader fra frakt, håndtering og toll til en eller flere innkjøpsordrer, slik at de faktiske kostnadene reflekterer verdien av varene – raskt og enkelt. Fordelingen kan gjøres i henhold til forskjellige distribusjonsvariabler som vekt eller volum.
 1. Automatisk endring av lagersted fra overføring til mottak på lager
  • Når leverandøren overfører varen mottas den automatisk på transittlageret. Når varen blir transportert til det endelige lageret, flyttes varen automatisk til det endelige lageret.

Axdata Global Frakt
NOK pr. måned
 • 60,- pr. Enterprise bruker
 • 30,- pr. Activity bruker
 • 5,- pr. Team Member
 • Gjelder pr. instans. Eks. installasjon og oppsett.

 

 

Axdata Global Frakt hjelper deg med utfordringer rundt transportkostnader og logistikk

Fordelen med Axdata Global Frakt kan illustreres med følgende eksempel

Varer bestilles i Brasil og må sendes til Norge. Varene fraktes med skip, og du betaler for varene når de er om bord på skipet. Varene ankommer Norge etter 40 dager og de plasseres på sluttlageret. Når varene blir losset på skipet, får bedriften eierskap til varene og mottar i prinsippet varene på lageret «frakteskip» som registeres. Samtidig som dette skjer, sendes det ut en faktura som mottas og betales for. Når varen blir mottatt på det endelige lageret, skifter løsningen automatisk lagringssted til det endelige lagerlokalet og gjenoppretter sine originale varelager. Axdata Global Frakt sikrer altså at lagringsstedet endres uten å måtte utføre lageroverføringer.

Varen er nå betalt for og etter noen dager kommer en faktura på frakt, en annen på håndteringskostnader og en tredje på fraktkostnader. Hvis alle disse kostnadene kommer på én faktura fra samme leverandør kan du bruke standardoppsettet, men i dette tilfellet er fakturaene fra fire forskjellige leverandører.

Hvis du ønsker at verdien på varelageret skal gjenspeile disse fire fakturaene i standardoppsettet til Dynamics, trenger du omfattende arbeidsinnsats med regnskap, kostnadsfordeling og lagertilpasninger. Dette slipper du med Axdata Global Frakt.

«I en verden der varer transporteres over lange avstander, oppstår det utfordringer rundt økonomi og logistikk. Verdien på varene er ikke bare den reelle kosprisen, men også frakt-, håndterings- og tollkostnader som må legges til. I tillegg blir varene sendt med andre varer fra ulike innkjøp, og det er en utfordring og opprettholde de faktiske kostnadene for varene.»

Axdata engineering gir deg full kontroll på detaljnivå

Er du interessert i Axdata Global Frakt?

Ta kontakt med oss i dag så hjelper vi deg raskt i gang med løsningen i Dynamics 365 Finance
Axdata er leverandør av Microsoft Dynamics 365 Manufacturing

Microsoft Dynamics 365

I et marked som stadig blir tøffere, med økt konkurranse og høye krav til effektivitet og nøyaktige data, er det avgjørende å ha et forretningssystem som håndterer utfordringer og kan følge utviklingen i markedet. Microsoft Dynamics 365 forener løsninger for ERP, CRM og BI i en og samme skyløsning, noe som forenkler og forbedrer dine prosesser.