Microsoft partner of the year - Dynamics 365 Supply Chain Management & Finance

Axdata IP - Axdata Installation

Full kontroll på hva du leverer hvor

Med Axdata ® Installation kan du spore nøyaktig hvor du leverer alle produkter, helt ned på individnivå, direkte i Microsoft Dynamics 365. Modulen leverer en nøyaktig og detaljert oversikt om hvor produktene installeres på kundens lokasjon, samt mulighet for full sporing av alle endringer på produktet etter opprinnelig installasjon. Dette forenkler blant annet håndtering av reservedeler, så du kan optimalisere bedriftens servicetilbud.

Sporing på individnivå

Produserer og leverer dere kostbare komponenter som skal følges opp i et ettermarked med for eksempel service, garantiordninger og håndtering av reservedeler kan du spore nøyaktig hvor de blir levert og installert, hva som skjer med dette individet av henvendelser og servicer, og hvor alle andre individer av samme type er installert/levert i verden.

Når varen produseres, vil det bli bygget en «As-Built» liste som viser nøyaktig hvordan hvert enkelt individ ble produsert, hvilke serienummer inngår i det enkelte produkt. Produksjonen har referanse til Kunde, Prosjekt, Lokasjon og Installasjon slik at den nødvendige sporingen bygges opp underveis i produksjonen. Du kan også mulig å angi produksjonsprosess til hvert enkelt individ og derved få mulighet til ytterligere detaljert produksjonskontroll for hver enkelt enhet.

Sporing på individnivå

Løsningen byges opp i 3 nivå:

NIvå 1: Lokasjon

For å spore detaljert hvor alle individ fysisk blir plassert bygges det opp en struktur med lokasjoner og sub-lokasjoner. En lokasjon kan for eksempel være et skip*, en plattform, et bygg eller et større område bestående av flere bygg. En sub-lokasjon kan være forskjellige bygninger på et område, rom i en bygning eller en bro, dekk, last på et skip osv.

Ved å bygge opp lokasjoner får du en oversikt over hva din bedrift har levert hit historisk sett, uavhengig av hvilke prosjekter og leveranser det kommer fra.

*For bedrifter som leverer varer og tjenester til skip/fartøy har vi en tilleggsløsning som heter Axdata Skipsregister

Nivå 2: Installasjon

Det neste nivået i strukturen er installasjoner. Her kan du dokumentere de forskjellige installasjonene av enheter eller grupper av enheter du har gjort på en lokasjon. Dette kan være forskjellige motorer i et motorrom, bro systemer på en bro, kommunikasjonsenheter osv. Ved å bygge opp installasjoner kan du se nøyaktig hvor individene din bedrift har levert står installert på lokasjonen. På denne måten blir enkelt for dine servicemedarbeidere å få en oversikt, og enklere for deg å gi kunden en god oppfølging når de henvender seg med spørsmål om individene din bedrift har levert.

Nivå 3: Individ

Det nederste nivået i strukturen er individer. Et individ er en helt unik vare som det kun finnes én av. Dersom du ønsker at en vare skal kunne følges opp som et individ angir du dette i oppsettet på varen.

Ved utlevering av én eller flere varer til en lokasjon vil varene få et individnummer som benyttes videre for alle henvendelser fra kunden i fremtiden. Dersom det utleveres 10 stykker av samme vare på samme lokasjon vil du dermed få 10 individer.

Dersom den samme varen også utleveres på andre lokasjoner, vil du kunne se fra varen hvilke lokasjoner den er levert til. Dette gjør at du svært raskt kan få full kontroll på alle individer din bedrift har levert på en fysisk plass, og samtidig se hvilke andre steder i verden dere har levert samme type individ til.

Får din bedrift henvendelse fra en kunde om individene kan du spore alle hendelsene din bedrift har, de servicer din bedrift utfører og om din bedrift eventuelt har byttet ut individer på en installasjon. Dine servicemedarbeidere vil dermed allerede før de reiser ut kunne se all relevant informasjon om individet i forhold til servicehistorikk, hva de trenger av reservedeler til individet og hvilke andre individer som står på lokasjonen

Prising

Løsningen Axdata Installation prises per navngitte bruker per måned, likt prismodellen som gjelder for standard Microsoft Dynamics 365. Antall lisensierte brukere av løsningen skal være tilsvarende antall lisensierte brukere av standard Microsoft Dynamics 365. Tjenester for implementering av løsningen kommer i tillegg.

Pris per Team Member lisens
7,50 NOK
Pris per Activity lisens
35,- NOK
Pris per Enterprise lisens
70,- NOK

Vi forstår dine behov

Med mer enn 20 års erfaring og et sterkt fokus på faglig kompetanse har vi medarbeidere som selv har erfaring fra de ulike industriområdene vi opererer i. Du får derfor en aktiv sparringspartner som vil lede deg trygt gjennom implementeringsprosessen.

Flere tilleggsløsninger

Axdata har flere samarbeidspartnere som leverer gode tilleggsløsninger for Dynamics 365. Velg blant våre ISV partnere, integrasjoner, tjenester og Axdata IP for å finne den beste kombinasjonen av tilleggsløsninger for din bedrift.