Microsoft partner of the year - Dynamics 365 Supply Chain Management & Finance

Axdata Subsciption

Oversiktlig håndtering av abonnementsløsningene

Alle som tilbyr kundene sine en form for abonnement, leasing eller utleie vet hvor tidkrevende og uoversiktlig det kan være og holde orden på alle variantene og sørge for at alle kundene får oppfylt det de skal ha. Ofte ser vi at kundene våre har hatt en rekke manuelle prosesser og kontrollrutiner for å sikre at alle abonnement ivaretas i henhold til avtalene. Dette er manuelle prosesser og rutiner som ofte er svært omfattende og kostbare, som igjen reduserer marginer og lønnsomhet på tjenestene og produktene. Med Axdata Subscription for Dynamics 365 holder du enkelt oversikt og sparer tid på håndteringen av abonnementene .

Axdata har gjennom over 20 års erfaring arbeidet med en rekke kunder med behov for abonnement, leasing og utleie til forskjellige type tjenester og produkter. Vi har med bakgrunn i våre erfaringer og i samråd med flere av våre kunder utviklet en løsning til Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management som ivaretar de fleste former for abonnement, leasing og utleie.

Med Axdata Subscription for Dynamics 365 kan du enkelt holde oversikt over og håndtere de ulike abonnementene for tjenestene du leverer, eller produktene du leier ut. Løsningen dekker de aller fleste abonnementsvarianter, og med et enkelt oppsett vil du få en fleksibel og oversiktlig løsning som holder orden på alle kundene og abonnementene.

Overordnet om løsningen

Abonnement opprettes direkte fra abonnements modulen eller fra en salgsordre, avhengig av hvordan løsningen er besluttet brukt og den enkelte brukers ønskede perspektiv. Varer knyttet til abonnenten styres ut fra innstillinger i Subscription modulen kombinert med hvordan abonnement er opprettet.

Axdata subscription - D365 with delivery of items

Axdata Subscription omfatter:

• Abonnement knyttet til tjenester
• Abonnement knyttet til produkter du har solgt eller leier / leaser ut
• Abonnement knyttet til pakke av produkter og tjenester hvor ulike produkter utleveres over tid

En fleksibel løsning

Axdata Subscription for Dynamics 365 gir stor fleksibilitet til å selv definere hvordan og når varer skal utleveres, samt hvordan retur av varer skal følges opp.

Har du eksempelvis en kunde med et abonnement der prisavtale og fakturaadresse avviker fra standard oppsett på kunden er løsningen så fleksibel at det er fullt mulig å registrere egen pris og fakturaadresse for dette abonnementet.

Når du oppretter et abonnement, definerer du oppstarten på abonnementet og en faktureringsperiode. Løsningen gir deg mulighet til å velge mellom månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller årlig faktureringsperiode. Innenfor hver periode har du mulighet til å angi periodelengde, slik at du kan fakturere alt fra 1 måned til flere år, i forhold til hvordan abonnementet er satt opp. Når et fakturagrunnlag opprettes sjekkes det mot datoen abonnementet er fakturert til. Hvis løsningen oppdager at fakturadato er lengre frem i tid enn til dato i siste fakturerte periode, opprettes det et nytt fakturagrunnlag for neste periodelengde.

Kommer du i en situasjon hvor abonnementet skal stoppes settes det enkelt en stoppdato i løsningen når man vet denne. Det er også mulig å forhindre at et produkt blir sendt ut uten at du må stoppe hele abonnementet ved å sette ny utleveringsdato for varen i abonnements knytningen. Dersom det er et abonnement som har blitt stoppet, men ønskes startet igjen, så gjøres dette enkelt ved å fjerne stoppdato.

Har selskapet mer avanserte behov er også følgende funksjoner tilgjengelig:

  • Synkronisering mot hovedforfall for kunde med produkter som utgår eller blir lagt til i en abonnementsperiode.
  • Oppsett av forventet leveringsplan og håndtering av abonnementsvarer, utlånsvarer og vareutlevering for alle abonnementene, med mulighet for å overstyre prisen i abonnementet.
  • Overføring av abonnementsvarer til abonnement som oppretter et repeterende fakturagrunnlag så lenge abonnementet løper.
  • Utlånsvarer, markeres enkelt med utlånt fra – til dato, slik at det er lett å holde orden på utlånsvarer.

Axdata Subscription gir deg oversikt

Fra ett eget arbeidsområde får du lett oversikt over status på dine aktive abonnement. Herfra ser du hvilke abonnement som er klar for overføring til Salgsordre eller Prosjekt varebehov, hvilke abonnement som ligger klare for ny faktura oppdateringer og hvilke abonnement som må krediteres. Du har også lett tilgang til aktive abonnement for å gjøre endringer enten på pris, antall eller termineringer.

Axdata Subscription kan også brukes i kombinasjon med Axdata Engineering og Axdata Installation slik at du får større oversikt, bedre kontroll og utnyttelse av løsningene. Ved å kombinere disse løsningene er det mulig å revisjonsstyre varer og abonnement, samt knytte salgsordre for abonnement til en Installasjon og Lokasjon

Prising

Løsningen Axdata Subscription prises per navngitte bruker per måned, likt prismodellen som gjelder for standard Microsoft Dynamics 365. Antall lisensierte brukere av løsningen skal være tilsvarende antall lisensierte brukere av standard Microsoft Dynamics 365. Tjenester for implementering av løsningen kommer i tillegg.

Pris per Team Member lisens
7,50 NOK
Pris per Activity lisens
35,- NOK
Pris per Enterprise lisens
70,- NOK

Få vite mer om løsningen:

Dersom dette kan være en løsning som gir dere bedre oversikt over abonnementene, kontakt oss så får du vite mer.

Flere tilleggsløsninger

I tillegg til selv å ha utviklet en del bransjetilpassede tilleggsløsninger, som gjør hverdagen enklere for våre kunder, har vi også flere samarbeidspartnere som leverer gode løsninger til Dynamics 365. Velg blant våre ISV partnere, integrasjoner, tjenester og Axdata IP for å finne den beste kombinasjonen av tilleggsløsninger for din bedrift.