Microsoft partner of the year - Dynamics 365 Supply Chain Management & Finance

Timesheet Extension

Dynamics 365 for Finance and Operations har utviklet seg til formålsbyggede apper for å hjelpe deg med å administrere bestemte forretningsfunksjoner. Med Microsoft Dynamics 365 Project Timesheet kan brukere sende og godkjenne timeregistreringer fra ulike enheter. Denne løsningen viser timelistefunksjonaliteten som ligger i prosjektstyrings- og regnskapsområdet til Dynamics 365 for Finance and Operations, og forbedrer brukerproduktiviteten og effektiviteten samt muliggjør effektiv inntasting og godkjenning av prosjekttimelister.

Basert på tilbakemeldinger fra brukere har vi forbedret standard timelisteskjema i Project management og accounting modulen og lagt til brukervennlig funksjonalitet for å gjøre løsningen enda bedre. Med Axdata Dynamics 365 Timesheet Extension får du flere funksjoner som er relevant for timeregnskapet og gjør at løsningen skaper mer verdi. Med disse funksjonene får du en mer komplett og brukervennlig løsning som gir deg bedre kontroll og en enklere prosess for timelistegjennomgang. Dette har gjort Timesheet Extensions til en vaåre mest populære tilleggsløsninger.

Screenshot Axdata Timesheet Extension

Hva får du med Axdata Timesheet Extension:

3 ekstra felt på timelistehodet

 

Axdata Timesheet Extension additional fields on Timesheet header

Totalt fakturerbare timer: Viser hvor mange timer med totalbeløp i timelistelinjer som vil bli fakturert. Definisjon av fakturerbare timer er definert av linjeegenskapsoppsettet i standardprosjektet.
Totale ikke-fakturerbare timer: Viser hvor mange timer med totaler i timelistelinjer som er ikke-fakturerbare timer.
Faktureringssats %: Viser i % hvor mye av arbeidet som er fakturert. Vær oppmerksom på at bruk av funksjonen Fakturerbare timer vil påvirke denne beregningen.

2 tilleggsfelt på Timeliste-linjer

 

Axdata Timesheet extension - additional fields on Timesheet lines

På vent: Brukere og godkjenner kan sette timelistelinjer på vent fra fakturering under timeprosessen. Å sette timer på vent signaliserer at brukerne/godkjennerne ikke ønsker at timene skal faktureres ennå, og timer på vent vil ikke være en del av eventuelle fakturaforslag. Dette kan være nyttig i scenarier der kunder ønsker timer fakturert annerledes enn standard faktureringsrutiner.

Aktivitet/Oppgave gjenværende timer: Dette feltet viser hvor mange timer det er igjen på et estimat akkurat nå. Feltet viser data på tvers av alle timelister, noe som betyr at feltet alltid vil vise timer igjen basert på brukernes siste input. Estimatet som brukes kommer fra arbeidssammenbruddsstruktur (WBS) i prosjekt, og feltinnsats i timer. Hvis estimatet er oppdatert i WBS, vil dette vises til brukerne.

En ny meny med alle kommentarer på linjenivå

 

Axdata Timesheet Extension - New menu, All comments, on Line details

Saksknytning: Dette feltet forutsetter bruk av integrasjon mellom Dynamics 365 Customer Service og Dynamics 365 Finance and Operations. Hvis integrasjonen er aktiv, kan brukerne velge hvilken sak de har jobbet med fra rullegardinmenyen. Basert på utvalgt sak vil ekstern kommentar bli oppdatert med saksnummer og referanseperson på saken. Dette fremskynder dokumentasjonsprosessen, reduserer tid brukt på å registrere timer og sikrer justering av kommentarer på tvers av brukere mot kundene.

Automatisk kommentaroversettelse: Aktivering av denne funksjonene gjør det mulig å oversette norske tekster i et eksternt kommentarfelt på timelistelinje fra norsk til engelsk ved bruk av google translate.

Ekstern kommentar: Viser eksterne kommentarer for alle dager (standard viser kun kommentar per dag). I tillegg kan parameter settes per prosjekt som ekstern kommentar er obligatorisk. Hvis denne parameteren er på, vil ikke brukeren kunne lagre timelistelinjen før en ekstern kommentar er skrevet. Videre åpner kommentarfelt for tekst avhengig av dagene du har lagt inn timer på, noe som gjør det enklere for brukere å raskt se hvilke felt du skal registrere data til (kommentarfelt uten timer er nedtonet).

Intern kommentar: Viser interne kommentarer for alle dager (standard viser kun kommentar per dag). I tillegg kan parameter settes per prosjekt som intern kommentar er obligatorisk. Hvis denne parameteren er på, vil ikke brukeren kunne lagre timelistelinjen før en intern kommentar er skrevet. Videre åpner kommentarfelt for tekst avhengig av dagene du har lagt inn timer på, noe som gjør det enklere for brukere å raskt se hvilke felt du skal registrere data til (kommentarfelt uten timer er nedtonet).

Fakturerbare timer: Lar brukeren skille hvor mange timer som skal faktureres sammenlignet med hvor mange timer som blir jobbet. Dette er nyttig hvis du har avtalt et fast estimat for din kunde på hvor mange timer du har lov til å fakturere. Hvis du ikke registrerer noen timer i dette feltet, er antall arbeidstimer (timelistelinje) antall timer som vil bli fakturert. Kostnad på timer vil alltid bli plukket fra utførte timer, mens inntekt vil bli plukket fra dette feltet hvis data er registrert.

Vis fakturatekst: Dette lar brukeren se hvordan registrerte opplysninger fra saken og ekstern kommentar vil se ut på faktura.

2 nye bokser i realatert informasjon

 

Uketimesaldo: Denne infoboksen viser data hvis timesaldo er slått på.
Total timesaldo: Denne infoboksen viser data hvis timesaldo er slått på.

Axdata Timesheet extension - Relevant information boxes

Hvordan bruke Axdata Timesheet Extension:

Se hvor enkelt det er å bruke funksjonaliteten i Axdata Timesheet Extension.

Priser per bruker per måned

Pris er basert på lisenser for Microsoft Dynamics 365 og er for bruk av løsningen eks. implementasjon.

Enterprise bruker
Kr 35,00
Activity bruker
Kr 17,50
Team Member
Kr 12,50

Axdata tilleggsløsninger

Basert på våre kunders sine tilbakemeldinger har vi ferdigutviklet en rekke løsninger som beriker standard Microsoft Dynamics 365

Ta kontakt

Virker dette som en løsning som kan være nyttig for dere, ta kontakt så forteller vi deg mer.