Microsoft partner of the year - Dynamics 365 Supply Chain Management & Finance
MVA-melding til Skatteetaten

Automatisert, enkelt og raskt

Er du klar for å levere MVA-meldingen til Skatteetaten i SAF-T format?

Skatteetaten moderniserer MVA-området.

Ny digital mva-melding (momsrapportering) må leveres i XML-format med SAF-T-koder fra 1. januar 2022.

Den nye digitale MVA-meldingen må være i XML-format, og bygget på SAF-T-kodelisten. Dette innebærer flere poster enn dagens aggregerte MVA-melding (30 mot 19). I den nye, digitale MVA-meldingen skal det blant annet også rapporteres om tap på krav, justeringer, tilbakeføringer og uttaksmerverdiavgift. Norske skattemyndigheter har publisert dokumentasjon som beskriver XML-formatet og SAF-T-kodelisten, som Axdata MVA-melding er basert på.

Axdata mva-melding

Å kartlegge selskapets egne MVA-koder til SAF-T-kodelisten er en obligatorisk del av SAF-T standarden, og er det lovpålagte formatet for eksport av regnskapsinformasjon registrert pr. 1. januar 2020.

Selv om den nye MVA-meldingen er basert på SAF-T kodelisten, er den en uavhengig løsning. SAF-T filen representerer de bokførte opplysningene som er grunnlaget for MVA-rapporteringen, og det er derfor viktig å holde oversikt over hvordan MVA-oppgaven og SAF-T-filen henger sammen. Dette gjøres på en enkel måte med Axdata MVA-melding. I tillegg automatiserer løsningen flere av prosessene, noe som gjør at det ikke er så tidkrevende og komplisert å overføre mva-meldingen til Skatteetaten i SAF-T format. For å kunne bruke Axdata MVA-melding, kreves det at du har Axdata SAF-T integrasjonsløsning i drift.

Intercompany

Har dere flere selskap som skal sende felles MVA-melding kan dere i tillegg installere en intercompany løsning. Da setter vi opp en MVA-rapporteringsgruppe med det antall selskap som skal rapportere sammen. I oppsettet defineres det et hovedselskap som har et antall underselskap knyttet til seg, og det er hovedselskapet som foretar felles rapportering samlet for alle selskapene.

Rapportering via Dynamics365 Finance / Dynamics AX

Med skattemyndighetenes modernisering av merverdiavgiftsområdet er det planlagt at den fremtidige merverdiavgiftsoppgaven hovedsakelig skal sendes via selskapenes regnskapssystem (Dynamics 365 Finance / Dynamics AX). Direkte overføring fra Dynamics 365 Finance / Dynamics AX med Axdata MVA-melding minimerer risikoen for feil og mangler, og sparer samtidig selskapet for mye tid, og løsningen lar deg fortsatt foreta manuelle korreksjoner og konsolideringer før du sender det inn.

Ønsker du enklere SAF-T håndtering?

SAF-T Regnskap (Financial) er et standardformat for utveksling av regnskapsdata. SAF-T, eller Standard Audit File-Tax, er utviklet i fellesskap av bransjeorganisasjoner, systemleverandører og Skatteetaten etter anbefaling fra OECD. Axdata SAF-T integrasjonsløsninger dekker alle Dynamics 365 Finance & Microsoft Dynamics AX-versjoner. Les mer om vår løsning her.

Compello integrasjon til Dynamics 365

Priser:

Axdata MVA-melding til standard Microsoft Dynamics

 

Dynamics 3.0, Dynamics 4.0, AX2009, AX2012:

  • Modulpris: 3.500 Euro
  • Abonnement: 100 Euro / måned

Dynamics 365 Finance:

  • Opp til 10 Euro / måned / pr. bruker

Intercompany

  • Modulpris: 1500 Euro
  • Abonnement: 40 Euro / måned

Ny salgs- og kjøpsmelding

Skatteetaten også jobber med å utvikle en ny salgs- og kjøpsmelding. Dette omfatter en opplysningsplikt om salgs- og kjøpstransaksjoner for bokføringspliktige og offentlige virksomheter, og er en periodisk rapport på transaksjonsnivå (fakturainformasjon). Forslaget krever en lov- og forskriftsendring, og et høringsnotat er tilgjengelig her.

Kom i gang i dag

Kontakt oss hvis du vil vite mer om løsningen vår for Microsoft Dynamics 365 Finance & Microsoft Dynamics AX.