Microsoft partner of the year - Dynamics 365 Supply Chain Management & Finance

SAF-T Rapportering

SAF-T er et standardformat for utveksling av regnskapsdata utviklet av OECD. Standardformatet spesifiserer regnskapsdataene som skal utveksles og strukturen til dataene. Vi har en solid bakgrunn fra implementeringen av SAF-T-prosjekter for Microsoft Dynamics 365 & Dynamics AX.

Nå kan du få SAF-T løsning tilpasset ditt behov. Vi tilbyr ulike moduler og du kan velge en, noen eller alle. Les mer i løsningsoversikten nedenfor.

Modulen gjør SAF-T rapportering lettere samt at det blir enklere å analysere data og sende regnskapsmateriale til offentlige myndigheter. Den vil også gjøre det lettere å utføre interne kontroller i selskapet og dele data med andre, samt gjøre det lettere å lagre regnskapsinformasjon.

Har dere flere selskap som skal sende felles MVA-melding kan dere i tillegg installere en intercompany løsning. Da setter vi opp en MVA-rapporteringsgruppe med det antall selskap som skal rapportere sammen. I oppsettet defineres det et hovedselskap som har et antall underselskap knyttet til seg, og det er hovedselskapet som foretar felles rapportering samlet for alle selskapene.

Vi har også utviklet en multicompany løsning. Denne gjør det mulig å foreta en duplisering av SAF-T oppsettet fra et selskap til flere andre selskap i konsernet.

SAF-T løsningen er laget til alle versjoner av Dynamics AX og Dynamics 365 Finance 

Microsoft støtter SAF-T til Dynamics 365 Finance og Dynamics AX 2012 R3, men det er flere som ser på Axdata SAF-T modul som et bedre alternativ.

Axdata SAF-T rapportering

Skisse SAF-T til Dynamics 365 Finance og AX
Skisse SAF-T til Dynamics 365 Finance og AX

Bruker dere lang tid på SAF-T?

Hvis du implementerer Axdata SAF-T løsning, vil selskapet være i stand til at levere i henhold til kravene til SAF-T rapportering på en enklere måte. Med SAF-T-standarden er det enkelte lands skattemyndighet i stand til å foreta hyppigere kontroll og behandle saker hurtigere enn før. Det er derfor viktig at selskapet har oppdaterte systemer og løsninger som håndterer dette så smidig som mulig. Med andre ord er det en stor fordel, at du og din virksomhet er godt forberedt og har en gjennomprøvd løsning som hjelper dere med å lage og sende over korrekte SAF-T filer.

SAF-T til Dynamics 365 Finance og AX
SAF-T til Dynamics 365 Finance og AX

Axdata

SAF-T Modul

Hva er fordelene ved SAF-T?

Det er en ren vinn - vinn situasjon

For selskaper med regnskapsforpliktelser som implementerer Axdata SAF-T-integrasjon i ERP-løsningen vil raskt kunne oppleve flere fordeler for SAF-T rapportering, inkludert:

 • Levere regnskap til offentlige myndigheter blir enklere
 • Utføre interne revisjoner i selskaper og analysere data i spesialiserte systemer vil bli enklere
 • Dele data med andre blir enklere
 • Bytte regnskapssystem og integrere ulike løsninger blir enklere

For den norske skatteetaten betyr det å samle inn regnskapsdata via SAF-T rapportering at de får mer effektive revisjoner og kortere saksbehandlingstid på grunn av automatisering og færre manuelle prosesser

Løsningsoversikt

Nedenfor er de ulike moduler som vår SAF-T løsning består av. Du kan velge en, noen eller alle, men vår Basis modul danner grunnlaget for alle våre SAF-T løsninger.

Basis / Finance 

 • Accounts
 • Journals
 • TaxTable
 • Taxonomies
 • Dimensions
 • Owners

Accounts Receivable 

 • Customer Master data
 • Sales invoices
 • Payments

Accounts Payable 

 • Supplier Master data
 • Purchase invoices
 • Payments

Inventory

 • Product Master data
 • Inventory Movements

Fixed Assets

 • Asset Master files
 • Depreciation and revaluation

Skatteetaten foretar løpende revideringer og innfører nye områder SAF-T skal benyttes. Vi har en kontinuerlig utvikling av løsningen for å dekke de krav som stilles.

SAF-T versjonsoversikt

Vår SAF-T løsning har eksistert siden November 2019 og har siden da opplevd adskillige oppgraderinger.

 

Med vår siste versjon har løsningen gjennomgått adskillige utvidelser som igjen har gjort at den i dag fremstår som en forbedret og optimalisert utgave i forhold til vår første SAF-T versjon 1.0

 

Kontakt oss for å få en komplet oversikt over våre SAF-T versjoner.

Løsningsbeskrivelse & Handout

Basis / Finance

Axdata SAF-T Financials understøtter gjeldende lovkrav fra Skatteetaten og er basert på følgende dokumentasjon:

 

 • Skatteetaten Norwegian SAF-T Financial data Technical description v1 .3 – 23.03.2018

 

GenerelLedgerAccount…..s.12

Customers………………………..s.15

Suppliers…………………………..s.17

TaxTable…………………………..s.19

AnalysisTypeTable………….s.21

GeneralLedgerEntries…….s.25

 

Løsningen inneholder dessuten tabeller for oppsett til kontoplan og momskoder til bruk ved mapping i forhold til standard.

 

SAF-T Handouts

Følgende ERP systemer støttes

Axdata har utviklet en SAF-T add on løsning til alle nedenstående versjoner, også de som Microsoft ikke støtter.

 

 • Dynamics 365
 • Dynamics AX2012R3
 • Dynamics AX2012
 • Dynamics AX2009
 • Dynamics AX 4.0
 • Dynamics AX 3.0
 • Dynamics Xal
 • Dynamics C5

 

I tillegg hjelper vi deg med å implementere hotfix, vi rådgir og hjelpe med til med å sette ERP systemer opp, slik at dere er klare til å levere riktige data i riktig format til skattemyndighetene.

Noen av våre kunder

Udvalgte kundereferencer

Nedenfor er noen av våre kunder som allerede har implementert SAF-T løsningen:

 • Linak AS
 • Biltema Norge AS
 • Zenitel AS
 • DEFA AS
 • Ferno Norden AS
 • Tide Bus AS
 • Medema Gruppen AS
 • Bodum AS
 • Nassau Door AS
 • Rosendahl Design Group AS
 • Seasystems AS
 • Loyds Industri AS
 • Aswo Norge AS
 • Lista Treindustri AS
 • Hamax AS
 • Haki AS
 • Nordisk Aviation Products AS
 • Rapp Bomekk AS
 • Nordic Semiconductor AS
 • Nassau Door A/S
 • Eiendomsspar AS
 • Rosendahl Design Group A/S
 • Pecunia AS
 • Seasystems AS
 • Scana Skarpenord AS
 • Cycle Service Nordic AS
 • Europris AS
 • XXL Sport & Villmark AS

Priser

Axdata SAF-T integrasjonsløsning (veiledende priser)

Kom raskt og enkelt i gang med en brukervennlig SAF-T løsning.

 

Microsoft Dynamics 365

 • Abonnementspris:………….. Opp til 20 Euro pr. bruker / pr. mnd.
 • Implementering:…………….. 20 timer

Microsoft Dynamics AX

 • Lisenspris:……………………. Fra 7.000 Euro
 • Abonnementspris:………. Fra 200 Euro/ mnd.
 • Implementering:…………. 14 timer

Intercompany

 • Abonnementspris………..1.100 Euro / mnd.
 • Implementering……………3.400 Euro

Multicompany

 • Abonnementspris………..40 Euro / mnd.
 • Implementering……………1.500 Euro

Pris avhenger av omfang og kompleksitet. Kontakt oss for et uforpliktende tilbud på SAF-T integrasjon til deres Dynamics 365 eller Dynamics AX.

Axdata VS Microsoft SAF-T

Microsoft SAF-T status

Det er verd at bemerke følgende:

 • Microsoft støtter SAF-T i Dynamics 365 Finance og i AX2012R3.
 • Eldre ERP versjoner støttes ikke af Microsoft.

 

Microsoft har SAF-T-funksjonalitet til Dynamics 365 Finance. Den er inkludert fra 10.0.8-versionen og senere, mens hotfixes for de tidligere versjoner skal installeres innen installasjon via elektronisk rapportering. Du kan lese mer om dette på denne siden hos Microsoft.

 

Her kan du også lese om Microsofts support til SAF-T til Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Hvis du ønsker hjelp med dette, er det bare å kontakte oss.

 

Har du en Dynamics AX2012R3 eller Dynamics 365 Finance kan du velge mellom Microsoft eller Axdata løsninger.

Spørsmål og svar

Q & A

Vi har samlet 20 av de mest vanlige spørsmål og svar rundt SAF-T i nedenstående dokument.

 

Eksempelvis kan du finne svar på følgende spørsmål:

 

 • Hvilke data skal rapporteres i SAF-T?
 • Hvordan skal SAF-T-filen rent praktisk leveres?
 • Hva betyr det at selskapets data må «mappes» til SAF-T formatet?
 • m.m.

 

Har du spørsmål om SAF-T som ikke blir besvart i vedlagte materiale, er du naturligvis velkommen til å ta kontakt med oss.

 


SAF-T Q&A

SAF-T innføres i flere faser

Alle landene som innfører SAF-T gjør det i forskjellige faser og tempo. I Norge er det for eksempel bestemt at SAF-T rapportering i den første fasen skal inneholde kontospesifikasjon (hovedbok), kunde- og leverandørspesifikasjoner (restkontro), mva -koder og nødvendige faste data. Kravene til innholdet i en SAF-T XML-fil finner du på Skatteetatens nettsted.

Fremtidige versjoner vil inneholde krav til mer omfattende regnskapsdata, for eksempel detaljert fakturainformasjon, lagerbeholdning, anleggsmidler og spesielle skatter. På sikt vil det trolig også bli obligatorisk å levere datafilen sammen med momsoppgaven.

Kontakt oss hvis du vil vite mer om hvordan andre land har valgt å tilnærme seg SAF-T.

Digitale innsendelser og analyser av data har blitt den nye hverdagen for de fleste norske selskap

Komplekse løsninger behøver ikke være komplisert

Bedrifter har bruk for komplekse it-systemer for å ha gode forretningsprosesser, men det betyr ikke nødvendigvis at systemene skal være kompliserte. Axdata SAF-T integrasjon til Microsoft Dynamics er en enkel, effektiv og brukervennlig løsning som hjelper dere med å oppfylle Skatteetatens rapporteringskrav.

Axdata setter dine forretningsprosesser i fokus

Axdata har over 20 års erfaring med å optimalisere forretningsprosesser. Leter du etter et nytt forretningssystem eller vurderer du å oppgradere? Vi har fokus på din virksomhet, og våre medarbeidere jobber hardt – hver dag, for å finne den optimale løsningen for deg. Slik at dere skal oppå det resultatet du ønsker.

Vi er klare til å hjelpe deg

Kontakt oss hvis du ønsker ytterligere opplysninger om SAF-T rapportering eller noen av våre andre spennende IP løsninger eller integrasjons løsninger. Vi kan også hjelpe dere med noen av markedets beste ISV løsninger.